การเรียนการสอน bbl

Search Videos :
powered by

Relate Keyword for การเรียนการสอน bbl

การจัดการเรียนรู้ แบบ BBL โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล)
การไปศึกษาดูงาน BBL พํฒนาสมองการอ่านออก เขียนได้ ณ ร.ร.วัดบางใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

การไปศึกษาดูงาน BBL พํฒนาสมองการอ่านออก เขียนได้ ณ ร.ร.วัดบางใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

ของโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ, โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร), โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว และโรงเรียนบ้านห่องขอน สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ศึกษาดูงานการจัดกระบวนกา...


Tags: การไปศึกษาดูงาน BBL พํฒนาสมองการอ่านออก เขียนได้ ณ ร.ร.วัดบางใหญ่ จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว และโรงเรียนบ้านห่องขอน สพปอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดกระบวนกา
หนาวหนาว เพลงประกอบการสอน BBL

หนาวหนาว เพลงประกอบการสอน BBL

เพลงประกอบการสอน BBL จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับ.


Tags: หนาวหนาว เพลงประกอบการสอน BBL เพลงประกอบการสอน
BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg

BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg

BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคม (BBL) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ๓๐ เมษายน - ...


Tags: BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg ภาษาไทย อพรพิไล เลิศวิชา ระดับประถมศึกษาตอนต้น เมษายน
การจัดการเรียนรู้แบบ BBL โรงเรียนวัดสวนแตง (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)
การเรียนรู้แบบ BBL

การเรียนรู้แบบ BBL

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ BBL เตรียมความพร้อม รับหน้าที่ครูปฐมวัย.


Tags: การเรียนรู้แบบ BBL เตรียมความพร้อม รับหน้าที่ครูปฐมวัย
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก แบบบูรณาการ (DLTV + BBL) โรงเรียนวัดบางใหญ่  (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก แบบบูรณาการ (DLTV + BBL) โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

โรงเรียนวัดบางใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็กที่นำการจัดการเรียนรู้แบบ DLTV และ BBL มาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นอย่างดี ครูมีความสุขในการสอน นักเ...


Tags: การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก แบบบูรณาการ (DLTV + BBL) โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) โรงเรียนวัดบางใหญ่ มาบูรณาการร่วมกัน ครูมีความสุขในการสอน
ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 1

ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 1

รายการสารคดีโทรทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ป.ปลา ตากลม นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสร้างต้นทุนสมองและการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยแนวทางของการเรียนรู้บ...


Tags: ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 1 เรื่อง ตากลม โดยแนวทางของการเรียนรู้บ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก CIPPA และ BBL เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก CIPPA และ BBL เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

Elem Innovation 56 นวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา "กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก CIPPA และ BBL เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ"


Tags: กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก CIPPA และ BBL เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ Innovation CIPPA
กิจกรรม ฐาน BBL โรงเรียนบ้านไก่นา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม ฐาน BBL โรงเรียนบ้านไก่นา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนบ้านไก่นา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง โดยใช้กิจกรรมฐาน BBL ในการขับ.


Tags: กิจกรรม ฐาน BBL โรงเรียนบ้านไก่นา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนบ้านไก่นา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กิจกรรมฐาน ในการขับ
การสอนระดับปฐมวัยแบบ BBL_ครูธนวรรณ

การสอนระดับปฐมวัยแบบ BBL_ครูธนวรรณ

ครูธนวรรณ สุวรรณ ครู คศ.2 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง "ครูผู้นำหลักการสอนแบบ BBL ไปใช้กับนักเรียนระดับปฐมวัย จนเด็กมีพฤติกรรมกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงออ...


Tags: การสอนระดับปฐมวัยแบบ BBL_ครูธนวรรณ ครูธนวรรณ สุวรรณ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง จนเด็กมีพฤติกรรมกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงออ
นำเสนอ BBL โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.ชม.5

นำเสนอ BBL โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.ชม.5

การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สังกัด สำนักงานเขตะื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕.


Tags: นำเสนอ BBL โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.ชม.5 สังกัด เชียงใหม่
สื่อการเรียนรู้-ลูกเต๋า.mp4

สื่อการเรียนรู้-ลูกเต๋า.mp4

เป็นสื่อการสอนที่ได้แนวคิดมาจากโทรทัศน์ครู ใช้สอนเด็กระดับชั้นอนุบาล2-ประถมฯ1 เพื่อเรียนด้านต่างๆ เช่น การบวก-ลบแบบง่ายๆ จำนวนคู่-คี่ การผสมคำ และยังสามารถปร...


Tags: สื่อการเรียนรู้-ลูกเต๋า.mp4 เพื่อเรียนด้านต่างๆ การบวกลบแบบง่ายๆ จำนวนคู่คี่ การผสมคำ และยังสามารถปร
การจัดการเรียนการสอนอนุบาล 1

การจัดการเรียนการสอนอนุบาล 1

วิดีทัศน์การศึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 สอนโดยคุณครูธนวรรณ สนโศรก และ Paocai ครูชาวจีน ของโรเรียนมารีย์อนุสรณ์.


Tags: การจัดการเรียนการสอนอนุบาล 1 วิดีทัศน์การศึกษา สอนโดยคุณครูธนวรรณ สนโศรก Paocai ครูชาวจีน ของโรเรียนมารีย์อนุสรณ์
อนุบาลมณีรัตน์ - การเรียนการสอน

อนุบาลมณีรัตน์ - การเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์กับการเรียนการสอนแบบโครงงาน ตามแนวความคิดแบบเรกจิโอ เอ็มมิเลีย ผ่านการเรียนการสอนแบบ Project Approach คำนิยามโดย อ.มณีรัตน์ - ผู้ก่อตั้...


Tags: อนุบาลมณีรัตน์ - การเรียนการสอน ตามแนวความคิดแบบเรกจิโอ เอ็มมิเลีย ผ่านการเรียนการสอนแบบ Project Approach คำนิยามโดย อมณีรัตน์ ผู้ก่อตั้

This page loaded in 0 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต