คณิตศาสตร์ ป.2 เงิน

Video (click here to hide/see results)

สื่อการสอน เรื่อง เงิน - YouTube

สื่อการสอน เรื่อง เงิน - YouTube


สื่อการสอนเรื่องเงิน ป.4 - YouTube

สื่อการสอนเรื่องเงิน ป.4 - YouTube


ชาวเน็ตวิจารณ์แซ่ด การบ้านเลขเด็ก ป.2 วิธีการถูก นิยามผิด เรื่องเล่าเช้านี้ - YouTube

ชาวเน็ตวิจารณ์แซ่ด การบ้านเลขเด็ก ป.2 วิธีการถูก นิยามผิด เรื่องเล่าเช้านี้ - YouTube


แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ป2 - YouTube

แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ป2 - YouTube


สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก - YouTube

สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก - YouTube


ทดลองสอนเรื่องเงิน.avi - YouTube

ทดลองสอนเรื่องเงิน.avi - YouTube


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา ภาษาไทย เรื่อง ต้นไม้พูดได้ - YouTube

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา ภาษาไทย เรื่อง ต้นไม้พูดได้ - YouTube


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 - มาเก็บข้อมูลกันเถอะ - YouTube

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 - มาเก็บข้อมูลกันเถอะ - YouTube


This page loaded in 2 seconds.