คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา

Search Videos :
powered by
สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

มาเรียนรู้เรื่องการอ่านเวลาและน้ำหนัก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.ma...


Tags: สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก
วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2

วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2

www.thetutorcenter.com วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 เรื่องการวัด พื้นที่ เงิน เศษส่วน เวลา ทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร เลขระคน.


Tags: วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 wwwthetutorcentercom วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ เรื่องการวัด พื้นที่ เศษส่วน ทศนิยม การบวก เลขระคน
วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

www.thetutorcenter.com วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2 เรื่องการชั่ง จำนวน 21- 100 การตวง เวลา การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 การบวก...


Tags: วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2 wwwthetutorcentercom วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง จำนวน การตวง การบวก
การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ป.4.mp4

การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ป.4.mp4

กิจกรรมทดลองสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)


Tags: การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ป.4.mp4 กิจกรรมทดลองสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่
สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.1  เรื่อง ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
เวลา

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา.


Tags: เวลา คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา
สื่อมัลติมีเดียเรื่องเวลา

สื่อมัลติมีเดียเรื่องเวลา

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อาจารย์พิพัฒน์ อัฒพุธ จัดทำโดย 1.นางสาวอุษา พระวิจิตต์ รหัสนักศึกษา 53111056052 2.นางสาวนิตยา จันนารี รหัสนัก...


Tags: สื่อมัลติมีเดียเรื่องเวลา รายวิชา อาจารย์พิพัฒน์ อัฒพุธ จัดทำโดย 1นางสาวอุษา พระวิจิตต์ รหัสนักศึกษา 2นางสาวนิตยา จันนารี รหัสนัก
สื่อการสอน เรื่อง เงิน

สื่อการสอน เรื่อง เงิน

สื่อการสอนเรื่องเงิน จัดทำโดยนางสาวอารยา ศรีโรจน์ สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู.


Tags: สื่อการสอน เรื่อง เงิน สื่อการสอนเรื่องเงิน จัดทำโดยนางสาวอารยา ศรีโรจน์
สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ

มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็น ความหมายการคูณ หรือโจทย์ปัญหาการคูณที่ว่ายากแส...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการคูณ มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ไม่ว่าจะเป็น ความหมายการคูณ
สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป. 1  เรื่อง  ชื่อวันในสัปดาห์  หนึ่งปีมี  12  เดือน
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด