คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา

Search Videos :
powered by
สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

มาเรียนรู้เรื่องการอ่านเวลาและน้ำหนัก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก
สื่อมัลติมีเดียเรื่องเวลา

สื่อมัลติมีเดียเรื่องเวลา

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อาจารย์พิพัฒน์ อัฒพ...


Tags: สื่อมัลติมีเดียเรื่องเวลา รายวิชา อาจารย์พิพัฒน์
เวลา

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา.


Tags: เวลา คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
สื่อการสอน เรื่องการหาร

สื่อการสอน เรื่องการหาร

มาเรียนรู้เรื่องจำนวน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการหาร มาเรียนรู้เรื่องจำนวน ที่จะทำให้คณิ
สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป. 1  เรื่อง  ชื่อวันในสัปดาห์  หนึ่งปีมี  12  เดือน
สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ

มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการคูณ มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ที่จะทำให้คณ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด