คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา

การบอกเวลา - คณิต ป.4

การบอกเวลา - คณิต ป.4

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ชุดนี้ เรื่อง การบอกเวลา เป็นสื่อการ...


Tags: การบอกเวลา - คณิต ป.4 สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ชุดนี้ เรื่อง การบอกเวลา เป็นสื่อการ
คณิตศาสตร์ ป.4 เวลา ตอนที่ 1/2

คณิตศาสตร์ ป.4 เวลา ตอนที่ 1/2

คณิตศาสตร์ ป.4 เวลา ตอนที่ 1/2 คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถม 4 อธิบายง...


Tags: คณิตศาสตร์ ป.4 เวลา ตอนที่ 1/2 คณิตศาสตร์ ตอนที่ อธิบายง
สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

มาเรียนรู้เรื่องการอ่านเวลาและน้ำหนัก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก
การบอกเวลาเป็นนาฬิกากลางวัน คณิตศาสตร์ ป.3

การบอกเวลาเป็นนาฬิกากลางวัน คณิตศาสตร์ ป.3

การบอกเวลาเป็นนาฬิกากลางวัน ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งาน...


Tags: การบอกเวลาเป็นนาฬิกากลางวัน คณิตศาสตร์ ป.3 ผลิตโดย

This page loaded in 1 seconds.