คำถวายพระพร

Video (click here to hide/see results)

5 ธันวามหาราช กล่าวคำถวายพระพรชัย 2553 - YouTube

5 ธันวามหาราช กล่าวคำถวายพระพรชัย 2553 - YouTube


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวคำถวายพระพร - YouTube

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวคำถวายพระพร - YouTube


เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวคำถวายพระพรฯ - YouTube

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวคำถวายพระพรฯ - YouTube


พิธีกล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพร - YouTube

พิธีกล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพร - YouTube


พิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่ชลชาย - YouTube

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่ชลชาย - YouTube


ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ททบ 5 - YouTube

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ททบ 5 - YouTube


กล่าวถวายพระพร 5 ธันวา - YouTube

กล่าวถวายพระพร 5 ธันวา - YouTube


พับกระดาษ001 พับกระต่ายถวายพระพร - YouTube

พับกระดาษ001 พับกระต่ายถวายพระพร - YouTube


This page loaded in 1 seconds.