คํากล่าวขอบคุณ

Video (click here to hide/see results)

เจ้าสาวกล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ์ - YouTube

เจ้าสาวกล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ์ - YouTube


กล่าวขอบคุณแขกในงาน - YouTube

กล่าวขอบคุณแขกในงาน - YouTube


คำกล่าวขอบคุณ - YouTube

คำกล่าวขอบคุณ - YouTube


คำกล่าวขอบคุณในวันขึ้นบ้านใหม่ - YouTube

คำกล่าวขอบคุณในวันขึ้นบ้านใหม่ - YouTube


กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ของ นพดล เดือนเพ็ญ สาสีดา - YouTube

กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ของ นพดล เดือนเพ็ญ สาสีดา - YouTube


คำกล่าวขอบคุณของ Steven Robb - YouTube

คำกล่าวขอบคุณของ Steven Robb - YouTube


คำกล่าวขอบคุณพิมพ์หนังสือ&วีดีโอภาพ - YouTube

คำกล่าวขอบคุณพิมพ์หนังสือ&วีดีโอภาพ - YouTube


แทนคำขอบคุณงานเกษียณ 5 ต.ค.555 - YouTube

แทนคำขอบคุณงานเกษียณ 5 ต.ค.555 - YouTube


This page loaded in 0 seconds.