คํากล่าวขอบคุณ

Video (click here to hide/see results)

เจ้าสาวกล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ์ - YouTube

เจ้าสาวกล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ์ - YouTube


กล่าวขอบคุณแขกในงาน - YouTube

กล่าวขอบคุณแขกในงาน - YouTube


กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ของ นพดล เดือนเพ็ญ สาสีดา - YouTube

กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ของ นพดล เดือนเพ็ญ สาสีดา - YouTube


คำกล่าวขอบคุณ - YouTube

คำกล่าวขอบคุณ - YouTube


คำกล่าวขอบคุณพิมพ์หนังสือ&วีดีโอภาพ - YouTube

คำกล่าวขอบคุณพิมพ์หนังสือ&วีดีโอภาพ - YouTube


ขอนแก่น เวดดิ้ง : ขอบคุณแขก Aum&Bombie - YouTube

ขอนแก่น เวดดิ้ง : ขอบคุณแขก Aum&Bombie - YouTube


คำกล่าวขอบคุณของ Steven Robb - YouTube

คำกล่าวขอบคุณของ Steven Robb - YouTube


เจ้าสาวกล่าวขอบคุณ - YouTube

เจ้าสาวกล่าวขอบคุณ - YouTube


This page loaded in 1 seconds.