คําบูชาพระภูมิ

Video (click here to hide/see results)

แนะนำการขอและการบูชาเจ้าที่ - YouTube

แนะนำการขอและการบูชาเจ้าที่ - YouTube


480p กบนอกกะลา - "ปริศนาแห่งศรัทธา บูชาพระภูมิ" - YouTube

480p กบนอกกะลา - "ปริศนาแห่งศรัทธา บูชาพระภูมิ" - YouTube


บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน (ตอน1) - YouTube

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน (ตอน1) - YouTube


อ.หัตถา เลขจิต พิธีขอขมาพระภูมิฯ - YouTube

อ.หัตถา เลขจิต พิธีขอขมาพระภูมิฯ - YouTube


550107 ศาลพระภูมิเจ้าที่ - YouTube

550107 ศาลพระภูมิเจ้าที่ - YouTube


บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน (ตอน2) - YouTube

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน (ตอน2) - YouTube


พิธีบูชาพระคาถาเจิมเจว็ด - YouTube

พิธีบูชาพระคาถาเจิมเจว็ด - YouTube


บูชาเจ้าที่ - YouTube

บูชาเจ้าที่ - YouTube


This page loaded in 0 seconds.