คําบูชาพระภูมิ

Video (click here to hide/see results)

อ.หัตถา เลขจิต พิธีขอขมาพระภูมิฯ - YouTube

อ.หัตถา เลขจิต พิธีขอขมาพระภูมิฯ - YouTube


แนะนำการขอและการบูชาเจ้าที่ - YouTube

แนะนำการขอและการบูชาเจ้าที่ - YouTube


บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน (ตอน1) - YouTube

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน (ตอน1) - YouTube


ชาวพุทธ ควรไหว้ศาลพระภูมิหรือไม่ - YouTube

ชาวพุทธ ควรไหว้ศาลพระภูมิหรือไม่ - YouTube


อ.หัตถา เลขจิต พิธีบูชาครูหมอยา - YouTube

อ.หัตถา เลขจิต พิธีบูชาครูหมอยา - YouTube


คาถาบูชากุมารทอง (ตำรับเตโชธาตุ) - YouTube

คาถาบูชากุมารทอง (ตำรับเตโชธาตุ) - YouTube


คาถาบูชาพระศิวะ - YouTube

คาถาบูชาพระศิวะ - YouTube


พระคาถาบูชาองค์พระวิษณุกรรม - YouTube

พระคาถาบูชาองค์พระวิษณุกรรม - YouTube


This page loaded in 1 seconds.