งานประดิษฐ์จากกระดาษ

Video (click here to hide/see results)

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ - YouTube

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ - YouTube


งานประดิษฐ์จากคลิปหนีบกระดาษ - YouTube

งานประดิษฐ์จากคลิปหนีบกระดาษ - YouTube


ลดโลกร้อน ลดขยะประดิษฐ์ที่ใส่ปากกา - YouTube

ลดโลกร้อน ลดขยะประดิษฐ์ที่ใส่ปากกา - YouTube


สิ่งประดิษฐ์ถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ - YouTube

สิ่งประดิษฐ์ถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ - YouTube


พี่เอมประดิษฐ์บ้านกระดาษ - YouTube

พี่เอมประดิษฐ์บ้านกระดาษ - YouTube


Recycle:ที่ใส่ดินสอจากกระดาษหนังสือพิมพ์ - YouTube

Recycle:ที่ใส่ดินสอจากกระดาษหนังสือพิมพ์ - YouTube


รางวัลที่ 1 กล่องกระดาษแปลงร่าง - YouTube

รางวัลที่ 1 กล่องกระดาษแปลงร่าง - YouTube


สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้ - YouTube

สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้ - YouTube


This page loaded in 1 seconds.