งานประดิษฐ์จากกระดาษ

Search Videos :
powered by
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้

กระดาษเหลือใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้พลาสติกทำลายสิ่งแวด...


Tags: สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้
พี่เอมประดิษฐ์บ้านกระดาษ

พี่เอมประดิษฐ์บ้านกระดาษ

ออกอากาศทางไทยพีบีเอสวันที่ 15/4/2555 On air at Thaipbs on 15/4/2012.


Tags: พี่เอมประดิษฐ์บ้านกระดาษ Thaipbs
การประดิษฐ์มดด้วยลวดกระดาษ

การประดิษฐ์มดด้วยลวดกระดาษ

เป็นการสอนงานประดิษฐ์ ทีสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน...


Tags: การประดิษฐ์มดด้วยลวดกระดาษ เป็นการสอนงานประดิษฐ์

This page loaded in 3 seconds.