งานวิจัยวิทยาศาสตร์ป.3

Search Videos :
powered by
การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิ...


Tags: การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3 เรื่องแรงในชีวิ
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม

รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม

นำเสนองานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการอ่านและสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยมาต...


Tags: รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม นำเสนองานวิจัยเรื่อง
ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์...


Tags: ขั้นตอนการทำวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
รายงานประกอบการวิจัยในชั้นเรียน

รายงานประกอบการวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะด้านการคูณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้...


Tags: รายงานประกอบการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะด้านการคูณ โดยใช้
สรุปวิจัยในชั้นเรียน

สรุปวิจัยในชั้นเรียน

เป็นงานสรุปวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหาวิ...


Tags: สรุปวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
HIV ( โรคเอดส์ ) มีทางรอดแล้ว ออกรายการทางช่อง ThaiPBS

HIV ( โรคเอดส์ ) มีทางรอดแล้ว ออกรายการทางช่อง ThaiPBS

นักวิทยาศาสตร์ไทยคิดค้นสร้างภูมิคุ้มกันช่วยผู้ป่วย HIV(โรคเอดส์) เป็นก...


Tags: HIV ( โรคเอดส์ ) มีทางรอดแล้ว ออกรายการทางช่อง ThaiPBS HIVโรคเอดส์ เป็นก

This page loaded in 0 seconds.