งานวิจัยวิทยาศาสตร์ป.3

Search Videos :
powered by
ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์...


Tags: ขั้นตอนการทำวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิ...


Tags: การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3 เรื่องแรงในชีวิ
ThaiAsianlife: ข่าว BIM ป้องกันเชื้อ H1N1 ช่อง 3

ThaiAsianlife: ข่าว BIM ป้องกันเชื้อ H1N1 ช่อง 3

คณะนักวิจัย Operation BIM ซึ่ง ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี เภสัชศาสต...


Tags: ThaiAsianlife: ข่าว BIM ป้องกันเชื้อ H1N1 ช่อง 3 คณะนักวิจัย Operation ชีวเคมี เภสัชศาสต
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] กลุ่มแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ [G1] NRC2014

This page loaded in 1 seconds.