ดนตรี ป 5

Search Videos :
powered by
สื่อการสอน ดนตรีชุด 1

สื่อการสอน ดนตรีชุด 1

1ชุด มี 10เพลง ราคาชุดละ 299 บาท สั่งซื้อ ได้ที่ 0879239588 KMA.


Tags: สื่อการสอน ดนตรีชุด 1 10เพลง ราคาชุดละ สั่งซื้อ ได้ที่
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่1(1/54)

ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่1(1/54)

การสอนวิชาพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ณ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ 1 (ของวิชานี้) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...


Tags: ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่1(1/54) สพิณแก้ว โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อเมือง จนครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ ของวิชานี้ ในภาคเรียนที่ ปีการศึก
บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช #5

บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช #5

วงปี่พาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครรราชสีมา บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556.


Tags: บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช #5 วงปี่พาทย์ บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย ปอุดมศิลป์ โคราช ในวันที่ พฤศจิกายน
รวมเพลงเพื่อชีวิต ค่ายรถไฟดนตรี (50 เพลง)

รวมเพลงเพื่อชีวิต ค่ายรถไฟดนตรี (50 เพลง)

ค่ายรถไฟดนตรี ก็มีเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆ จากหลากหลายศิลปิน ซึ่งศิลปินบางคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็แจ้งเกิดมาจากค่ายนี้ บางคนก็ย้ายไปอยู่ค่ายอื่นแล้ว บางคนก็ยัง...


Tags: รวมเพลงเพื่อชีวิต ค่ายรถไฟดนตรี (50 เพลง) ค่ายรถไฟดนตรี ก็มีเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆ จากหลากหลายศิลปิน ก็แจ้งเกิดมาจากค่ายนี้ บางคนก็ยัง
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 2(2/54)

ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 2(2/54)

การสอนวิชาพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ณ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ 2 (ของวิชานี้) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...


Tags: ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 2(2/54) สพิณแก้ว โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อเมือง จนครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ ของวิชานี้ ในภาคเรียนที่ ปีการศึก
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 5(5/54)

ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 5(5/54)

การสอนวิชาพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ณ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ 5 (ของวิชานี้) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...


Tags: ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 5(5/54) สพิณแก้ว โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อเมือง จนครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ ของวิชานี้ ในภาคเรียนที่ ปีการศึก
กระแซะ  น้องเก่ง วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

กระแซะ น้องเก่ง วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

งานแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี งานวันพ่อ 5 ธ.ค.57 จัดโดยเทศบาล ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (เวที แสง และ เสียง ทีมงาน RSS Sound คว...


Tags: กระแซะ น้องเก่ง วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จกาญจนบุรี งานวันพ่อ จัดโดยเทศบาล ตเสาธงหิน อบางใหญ่ จนนทบุรี เสียง ทีมงาน Sound
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 4(4/54)

ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 4(4/54)

การสอนวิชาพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ณ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ 4(ของวิชานี้) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ...


Tags: ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่ 4(4/54) สพิณแก้ว โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อเมือง จนครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ 4ของวิชานี้ ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด