ดนตรี ป 6

Search Videos :
powered by
สื่อการสอน ดนตรีชุด 1

สื่อการสอน ดนตรีชุด 1

1ชุด มี 10เพลง ราคาชุดละ 299 บาท สั่งซื้อ ได้ที่ 0879239588 KMA.


Tags: สื่อการสอน ดนตรีชุด 1 10เพลง ราคาชุดละ สั่งซื้อ ได้ที่
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่1(1/54)

ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่1(1/54)

การสอนวิชาพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ณ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ 1 (ของวิชานี้) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...


Tags: ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ป.4-5-6 คาบที่1(1/54) สพิณแก้ว โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ อเมือง จนครปฐม เป็นการสอนในคาบเรียนที่ ของวิชานี้ ในภาคเรียนที่ ปีการศึก
งานวิจัยดนตรี นร.ชั้นป.6

งานวิจัยดนตรี นร.ชั้นป.6

งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนร.ชั้นป.6โดยใช้แบบฝึกดนตรีหรรษา ไปทดลองใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนพุทธิโศภณ.... ขอขอบคุณโรงเรียนพุทธิโศภณ และคุณครูดวงเดือน ที่ให้สถาน...


Tags: งานวิจัยดนตรี นร.ชั้นป.6 ขอขอบคุณโรงเรียนพุทธิโศภณ และคุณครูดวงเดือน ที่ให้สถาน
สาวเชียงใหม่ ปฏิบัติวงดนตรีสากลป 6 esc ร.ร.สาธิตมมส(ประถม)

สาวเชียงใหม่ ปฏิบัติวงดนตรีสากลป 6 esc ร.ร.สาธิตมมส(ประถม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติดนตรีสากล การเรียนวงดนตรีสากล โดยให้นักเรียนเลือกตามใจชอ...


Tags: สาวเชียงใหม่ ปฏิบัติวงดนตรีสากลป 6 esc ร.ร.สาธิตมมส(ประถม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การเรียนวงดนตรีสากล
สอบสร้างสรรค์จังหวะดนตรี ป.6/3

สอบสร้างสรรค์จังหวะดนตรี ป.6/3

สอบสร้างสรรค์จังหวะเพลงลอยกระทง ป.6/3 โรงเรียนวัดดอน สาทร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556.


Tags: สอบสร้างสรรค์จังหวะดนตรี ป.6/3 โรงเรียนวัดดอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา
บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช #6

บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช #6

วงปี่พาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครรราชสีมา บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556.


Tags: บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย คณะ ป.อุดมศิลป์ โคราช #6 วงปี่พาทย์ บรรเลงงานไหว้ครูดนตรีไทย ปอุดมศิลป์ โคราช ในวันที่ พฤศจิกายน
รูปที่มีทุกบ้าน#ครูคิง+ชมรมดนตรีป6-54

รูปที่มีทุกบ้าน#ครูคิง+ชมรมดนตรีป6-54

สมาชิกชุมนุมดนตรีโรงเรียนป้วยฮั้ว2554 ร่วมกันร้องเพลงรูปที่มีทุกบ้าน เพื่อเป็นสื่อแทนใจที่มีแด่ในหลวง.


Tags: รูปที่มีทุกบ้าน#ครูคิง+ชมรมดนตรีป6-54
สอบสร้างสรรค์จังหวะดนตรี ป.6/2

สอบสร้างสรรค์จังหวะดนตรี ป.6/2

สอบสร้างสรรค์จังหวะเพลงลอยกระทง ป.6/2 โรงเรียนวัดดอน สาทร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556.


Tags: สอบสร้างสรรค์จังหวะดนตรี ป.6/2 โรงเรียนวัดดอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา
6 หม่อมหลวงปราลี มาลากุล ประสมทรัพย์ แนะนำวงดนตรีที่เล่น

6 หม่อมหลวงปราลี มาลากุล ประสมทรัพย์ แนะนำวงดนตรีที่เล่น

ฟรี!คอนเสริ์ต เลิศ ประสมทรัพย์ จัดการแสดงโดย หม่อมหลวง ปราลี มาลากุล ประสมทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ.หอประชุมกรมประชาสัมพันธ...


Tags: 6 หม่อมหลวงปราลี มาลากุล ประสมทรัพย์ แนะนำวงดนตรีที่เล่น ประสมทรัพย์ จัดการแสดงโดย หม่อมหลวง ปราลี มาลากุล ประสมทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ ตุลาคม ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ
รวมเพลงเพื่อชีวิต ค่ายรถไฟดนตรี (50 เพลง)

รวมเพลงเพื่อชีวิต ค่ายรถไฟดนตรี (50 เพลง)

ค่ายรถไฟดนตรี ก็มีเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆ จากหลากหลายศิลปิน ซึ่งศิลปินบางคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็แจ้งเกิดมาจากค่ายนี้ บางคนก็ย้ายไปอยู่ค่ายอื่นแล้ว บางคนก็ยัง...


Tags: รวมเพลงเพื่อชีวิต ค่ายรถไฟดนตรี (50 เพลง) ค่ายรถไฟดนตรี ก็มีเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆ จากหลากหลายศิลปิน ก็แจ้งเกิดมาจากค่ายนี้ บางคนก็ยัง

This page loaded in 1 seconds.