ตัวอย่างการเขียนโครงการ

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขียนโครงการที่ดี ควรจะปฎิบัติอย่างไร และมีองค์ประกอบใดบ้าง และเป็นเอกสารบรรยายสำหรับนักศึกษาที...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ควรจะปฎิบัติอย่างไร และมีองค์ประกอบใดบ้าง
การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 1

การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 1

คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โค...


Tags: การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 1 ตอนที่ รศดรกุหลาบ รัตนสัจจธรรม วันที่ ห้องสัมมนา
ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

เป็นรายงานผลการทำโครงงานของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าประสบผลสำเร็จในการทำโครงงานมากน้อยเพียงใด ...


Tags: ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ตัวอย่างโครงการก่อสร้าง หางานจัดซื้อก่อสร้าง

ตัวอย่างโครงการก่อสร้าง หางานจัดซื้อก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง 085-8282833 (สายด่วน) รับเหมาก่อสร้างศูนย์รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับสร้างบ้าน ปลูกบ้าน ปรับปรุงบ้าน ต่อเติมบ้าน และอาคารทุกรูปแบบ ดำเนินงาน...


Tags: ตัวอย่างโครงการก่อสร้าง หางานจัดซื้อก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน ให้บริการรับสร้างบ้าน ปลูกบ้าน ปรับปรุงบ้าน ต่อเติมบ้าน และอาคารทุกรูปแบบ ดำเนินงาน
MS Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1

MS Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1

Microsoft Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1 การใช้ Microsoft Project 2007 เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ยุทธนา เกาะก...


Tags: MS Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1 Microsoft Project บทที่ การสร้าง ตัวอย่างที่ การใช้ Microsoft Project รุ่นที่ ผศยุทธนา
โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม

โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักสังเกตธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยพระ อัจฉริยภาพ ทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในการนำสิ่งที่ทรงสังเกตเห็นมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาและแ...


Tags: โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม อัจฉริยภาพ พัฒนาและแ
ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนจะต้องริเริ่มจุดประกายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมื...


Tags: ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
รับทำห้องครัว โครงการบ้านตัวอย่าง

รับทำห้องครัว โครงการบ้านตัวอย่าง

รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


Tags: รับทำห้องครัว โครงการบ้านตัวอย่าง รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv

"โครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสน" เป็นโครงการที่หอการค้าไทยจัดทำขึ้นเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรใช้พื้นที่และต้นทุนที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาความย...


Tags: โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv เพื่อแก้ไขปัญหาความย
โครงการเด็กดีศรีตำบล

โครงการเด็กดีศรีตำบล

กิจกรรมฝึกนิสัย, VDOรร.ชนกันยานุกูล-กฐินสัมฤทธิ์, ตัวอย่างสื่อนวัตกรรม) โครงการ โรงเรียนดี ศรีตำบล การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนในปัจจุบันเป็น...


Tags: โครงการเด็กดีศรีตำบล กิจกรรมฝึกนิสัย ตัวอย่างสื่อนวัตกรรม โครงการ โรงเรียนดี ศรีตำบล
การเขียนโครงการสร้างบ้าน งานต่อเติมข้างบ้าน

การเขียนโครงการสร้างบ้าน งานต่อเติมข้างบ้าน

รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


Tags: การเขียนโครงการสร้างบ้าน งานต่อเติมข้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน
แบบรีสอร์ทสวยๆราคาถูก การเขียนโครงการสร้างบ้าน

แบบรีสอร์ทสวยๆราคาถูก การเขียนโครงการสร้างบ้าน

รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


Tags: แบบรีสอร์ทสวยๆราคาถูก การเขียนโครงการสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน
โครงการค่ายวิชาการ Trailer .mp4

โครงการค่ายวิชาการ Trailer .mp4

(ตัวอย่าง) จัดทำเพื่อความสนุกสนาน เป็นบันทึกการเข้าค่ายโครงการวิชาการโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวท่าก่อ.


Tags: โครงการค่ายวิชาการ Trailer .mp4 ตัวอย่าง จัดทำเพื่อความสนุกสนาน
อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ...


Tags: อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ

วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ

วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมายของเด็กออทิสติกที่เรียนได้ในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีโดยใช้ชุดแ...


Tags: วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ
การเขียนโครงการสร้างบ้านราคาประหยัด

การเขียนโครงการสร้างบ้านราคาประหยัด

รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับเหมาสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างตึกสูง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างคอนโด ตึกสูง สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างอาคารพาณิชย์ 3 ช...


Tags: การเขียนโครงการสร้างบ้านราคาประหยัด รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับเหมาสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างตึกสูง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างคอนโด ตึกสูง สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างอาคารพาณิชย์
ตัวอย่างโปรเจคเว็บไซต์

ตัวอย่างโปรเจคเว็บไซต์

ตัวอย่างการเขียนโปรเจคเว็บไซต์ด้วย php โดยมีการทำงานร่วมกับ excel สนใจติดต่อ 0831585457.


Tags: ตัวอย่างโปรเจคเว็บไซต์ โดยมีการทำงานร่วมกับ excel สนใจติดต่อ

This page loaded in 1 seconds.