ตัวอย่างการเขียนโครงการ

Search Videos :
powered by
วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ที่สนใจในวิธีการเขีย
การนำเสนอโครงการวิชาชีพ 56

การนำเสนอโครงการวิชาชีพ 56

การนำเสนอผลงานโครงงาน/โครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลย...


Tags: การนำเสนอโครงการวิชาชีพ 56 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลย
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv

"โครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสน" เป็นโครงการที่หอการค้าไทยจัดทำขึ้นเป็นตัวอย่าง...


Tags: โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv
อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...


Tags: อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั
วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ

วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ

วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมาย...


Tags: วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach

การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ระดับประถมวัย มี 5 ขั้นตอน หัวใจสำ...


Tags: การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach Project Approach ระดับประถมวัย ขั้นตอน หัวใจสำ
การกรอกแบบฟอร์มโครงการประชาอาสาฯ

การกรอกแบบฟอร์มโครงการประชาอาสาฯ

ขั้นตอนวิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า...


Tags: การกรอกแบบฟอร์มโครงการประชาอาสาฯ ล้านกล้า

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด