ตัวอย่างการเขียนโครงการ

Search Videos :
powered by
วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขียนโครงการที่ดี ควรจะปฎิบัติอย่างไร และมีองค์ประกอบใดบ้าง และเป็นเอกสารบรรยายสำหรับนักศึกษาที...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ควรจะปฎิบัติอย่างไร และมีองค์ประกอบใดบ้าง
ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

เป็นรายงานผลการทำโครงงานของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าประสบผลสำเร็จในการทำโครงงานมากน้อยเพียงใด ...


Tags: ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
MS Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1

MS Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1

Microsoft Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1 การใช้ Microsoft Project 2007 เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ยุทธนา เกาะก...


Tags: MS Project 2007 บทที่ 6 การสร้าง WBS ตัวอย่างที่ 1 Microsoft Project บทที่ การสร้าง ตัวอย่างที่ การใช้ Microsoft Project รุ่นที่ ผศยุทธนา
การนำเสนอโครงการวิชาชีพ 56

การนำเสนอโครงการวิชาชีพ 56

การนำเสนอผลงานโครงงาน/โครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร.


Tags: การนำเสนอโครงการวิชาชีพ 56 ปีการศึกษา
รับทำห้องครัว โครงการบ้านตัวอย่าง

รับทำห้องครัว โครงการบ้านตัวอย่าง

รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


Tags: รับทำห้องครัว โครงการบ้านตัวอย่าง รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv

"โครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสน" เป็นโครงการที่หอการค้าไทยจัดทำขึ้นเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรใช้พื้นที่และต้นทุนที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาความย...


Tags: โครงการ 1 ไร่ 1 แสน.flv เพื่อแก้ไขปัญหาความย
การเขียนโครงการสร้างบ้าน งานต่อเติมข้างบ้าน

การเขียนโครงการสร้างบ้าน งานต่อเติมข้างบ้าน

รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


Tags: การเขียนโครงการสร้างบ้าน งานต่อเติมข้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน
ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนจะต้องริเริ่มจุดประกายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมื...


Tags: ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
แบบรีสอร์ทสวยๆราคาถูก การเขียนโครงการสร้างบ้าน

แบบรีสอร์ทสวยๆราคาถูก การเขียนโครงการสร้างบ้าน

รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


Tags: แบบรีสอร์ทสวยๆราคาถูก การเขียนโครงการสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง สายด่วน รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน
อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ...


Tags: อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
การเขียนโครงการสร้างบ้านราคาประหยัด

การเขียนโครงการสร้างบ้านราคาประหยัด

รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับเหมาสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างตึกสูง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างคอนโด ตึกสูง สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างอาคารพาณิชย์ 3 ช...


Tags: การเขียนโครงการสร้างบ้านราคาประหยัด รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับเหมาสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างตึกสูง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างคอนโด ตึกสูง สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างอาคารพาณิชย์
วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ

วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ

วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมายของเด็กออทิสติกที่เรียนได้ในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีโดยใช้ชุดแ...


Tags: วีดีโอสาธิตการสอนประกอบโครงการ
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach

การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ระดับประถมวัย มี 5 ขั้นตอน หัวใจสำคํญต่อความสำเร็จ คือ การเรียนรู้ภาคสนาม และครูเชื่อว่าทำได้.


Tags: การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach Project Approach ระดับประถมวัย ขั้นตอน หัวใจสำคํญต่อความสำเร็จ การเรียนรู้ภาคสนาม และครูเชื่อว่าทำได้
MS Project 2007 บทที่ 4 การสร้างปฏิทินโครงการ

MS Project 2007 บทที่ 4 การสร้างปฏิทินโครงการ

Microsoft Project 2007 บทที่ 4 การสร้างปฏิทินโครงการ บทที่ 4 การใช้ Microsoft Project 2007 เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ยุทธนา เก...


Tags: MS Project 2007 บทที่ 4 การสร้างปฏิทินโครงการ Microsoft Project บทที่ การสร้างปฏิทินโครงการ บทที่ การใช้ Microsoft Project รุ่นที่ ผศยุทธนา
โครงการฝึกอาชีพ : ก๋วยเตี่ยวลุยสวน

โครงการฝึกอาชีพ : ก๋วยเตี่ยวลุยสวน

วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดย อ.รุ่งจิตร ทางบริษัทได้ทำ MOU กับทางวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เพื่อฝึกอาชีพให้กับพนักงาน.


Tags: โครงการฝึกอาชีพ : ก๋วยเตี่ยวลุยสวน วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน อรุ่งจิตร ทางบริษัทได้ทำ
วิธีการจัดทำบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และการจัดทำ บช.1 บช.๑ -2of2

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด