ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

การบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน...


Tags: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56
[สารคดีพิเศษ]  มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน "
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติกและขนมพื้นบ้าน งบประมานSML...


Tags: โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก งบประมานSML
เทคนิคการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์

เทคนิคการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์

เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ พจนานุกรมสมรรถนะ สมรรถนะต้องฝึ...


Tags: เทคนิคการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พจนานุกรมสมรรถนะ สมรรถนะต้องฝึ
จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12

จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12

วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ [http://www.citu.tu.ac.th ] มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและควา...


Tags: จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12 วิทยาลัยนวัตกรรม มธรรมศาสตร์

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด