ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Videos :
powered by
โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติกและขนมพื้นบ้าน งบประมานSML...


Tags: โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก งบประมานSML
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


Tags: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
[สารคดีพิเศษ]  มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน "
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

การบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน...


Tags: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56
จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12

จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12

วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ [http://www.citu.tu.ac.th ] มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและควา...


Tags: จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12 วิทยาลัยนวัตกรรม มธรรมศาสตร์
โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน On the job Training ณ ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว.


Tags: โครงการฝึกอบรมพนักงาน โครงการฝึกอบรมพนักงาน Training ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

This page loaded in 2 seconds.