ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์ "Presentation for TV" เหมาะส...


Tags: ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด เหมาะส
โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ที่สนใจในวิธีการเขีย
กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม..โดย นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผอ.สถาบันการพ...


Tags: กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผอสถาบันการพ
โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน On the job Training ณ ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว.


Tags: โครงการฝึกอบรมพนักงาน โครงการฝึกอบรมพนักงาน Training ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา

Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


Tags: พิธีกร งานสัมมนา PolarisPS
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรม...


Tags: โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


Tags: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

This page loaded in 1 seconds.