ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Videos :
powered by
ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์ "Presentation for TV" เหมาะส...


Tags: ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด เหมาะส
วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ที่สนใจในวิธีการเขีย
โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม..โดย นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผอ.สถาบันการพ...


Tags: กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผอสถาบันการพ
เทคนิคการฝึกอบรม

เทคนิคการฝึกอบรม

วีดีโอนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เมื่อท่านต้องดำเนินการจ...


Tags: เทคนิคการฝึกอบรม วีดีโอนี้ เมื่อท่านต้องดำเนินการจ
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรม...


Tags: โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


Tags: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

This page loaded in 0 seconds.