ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

อบรมวิทยากรลูกเสื่อชาวบ้าน อด.

อบรมวิทยากรลูกเสื่อชาวบ้าน อด.

จังหวัดอุดรธานีจัดอบรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2555เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...


Tags: อบรมวิทยากรลูกเสื่อชาวบ้าน อด. ประจำปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

ปกครองจ.อด. จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติในเนื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ...


Tags: อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ปกครองจอด จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน สมเด็จพระนางเจ้า
ฝึกอบรม กปน.

ฝึกอบรม กปน.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อจัดฝึกอบรมให้กับผู้อำนวยการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555.


Tags: ฝึกอบรม กปน. กรกฎาคม
ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

นิปปอน ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ สนใจรายละเอียดเชิญที่ http://www.nippon.co.th E-Mail : marketing@nippon.co.th.


Tags: ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ นิปปอน สนใจรายละเอียดเชิญที่ EMail
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น (THA).wmv

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น (THA).wmv

test ภาคภาษาไทย ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝึกวิชาชีพ.


Tags: ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น (THA).wmv ภาคภาษาไทย จังหวัดขอนแก่น ฝึกวิชาชีพ
การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv

การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv

วิธีการทำดอกไม้จันท์ ใน 3 นาที โดยเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จันทบุรี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ http://pinitjan.blogspot.com/2012/06/resource.html.


Tags: การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv วิธีการทำดอกไม้จันท์ โดยเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จันทบุรี มิถุนายน

  • 1
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต