ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์ "Presentation for TV" เหมาะส...


Tags: ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด เหมาะส
โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ที่สนใจในวิธีการเขีย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

การบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน...


Tags: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56
กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม..โดย นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผอ.สถาบันการพ...


Tags: กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผอสถาบันการพ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


Tags: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา

Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


Tags: พิธีกร งานสัมมนา PolarisPS
โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน On the job Training ณ ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว.


Tags: โครงการฝึกอบรมพนักงาน โครงการฝึกอบรมพนักงาน Training ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

This page loaded in 0 seconds.