ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Video (click here to hide/see results)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1 - YouTube

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1 - YouTube


ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด - YouTube

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด - YouTube


โครงการฝึกอบรมในสถานการณ์จำลอง2 - YouTube

โครงการฝึกอบรมในสถานการณ์จำลอง2 - YouTube


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น - YouTube

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น - YouTube


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน - YouTube

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน - YouTube


โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (KM) - YouTube

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (KM) - YouTube


พิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร เทศบาลนครพิษณุโลก รุ่นทบทวน 21สค52 - YouTube

พิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร เทศบาลนครพิษณุโลก รุ่นทบทวน 21สค52 - YouTube


จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 - YouTube

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.