ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Videos :
powered by
โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556

โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556

อบต.วังหลุม ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร. ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดยในการนี้ได้จั...


Tags: โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556 อบตวังหลุม ระหว่างวันที่ สิงหาคม โดยในการนี้ได้จั
อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

ปกครองจ.อด. จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติในเนื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ...


Tags: อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ปกครองจอด จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน สมเด็จพระนางเจ้า
ฝึกอบรม กปน.

ฝึกอบรม กปน.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อจัดฝึกอบรมให้กับผู้อำนวยการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555.


Tags: ฝึกอบรม กปน. กรกฎาคม
ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

นิปปอน ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ สนใจรายละเอียดเชิญที่ http://www.nippon.co.th E-Mail : marketing@nippon.co.th.


Tags: ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ นิปปอน สนใจรายละเอียดเชิญที่ EMail
การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv

การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv

วิธีการทำดอกไม้จันท์ ใน 3 นาที โดยเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จันทบุรี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ http://pinitjan.blogspot.com/2012/06/resource.html.


Tags: การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv วิธีการทำดอกไม้จันท์ โดยเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จันทบุรี มิถุนายน

  • 1
This page loaded in 0 seconds.