ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย ป.2

โครงงานภาษาไทย ป.2

การนำเสนอโครงงานภาษาไทยของนักเรียนป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ...


Tags: โครงงานภาษาไทย ป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ
โครงงานภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง

โครงงานภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง

โครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รางวัลชนะเลิศระดับเขตพ...


Tags: โครงงานภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง รางวัลชนะเลิศระดับเขตพ
โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

โครงงานภาษาไทยเรื่องการสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตและคำ...


Tags: โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต
โครงงาน ภาษาไทย ม.1/13 บ.ม. ปี 55

โครงงาน ภาษาไทย ม.1/13 บ.ม. ปี 55

คราวนี้ เรามาดูการนำเสนอโครงงานของชั้นม.1/13 กันนะครับ.


Tags: โครงงาน ภาษาไทย ม.1/13 บ.ม. ปี 55 คราวนี้ กันนะครับ
โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1

โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1

โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังห...


Tags: โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนผดุงราษฎร์
โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากภาษาไทยอย่างแพร่หลาย การสื่อสารในชีวิตป...


Tags: โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา การสื่อสารในชีวิตป
โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย

โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทยเรื่องศิลปะในภาษาไทย จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนคลองขลุ...


Tags: โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย
โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานภาษาไทย ตัวพยัญชนะที่เป็นชื่อสัตว์ คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ...


Tags: โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย) โครงงานภาษาไทย คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ

This page loaded in 0 seconds.