ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

Search Videos :
powered by
โครงงานภาษาไทย ป.2

โครงงานภาษาไทย ป.2

การนำเสนอโครงงานภาษาไทยของนักเรียนป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ...


Tags: โครงงานภาษาไทย ป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ
ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

เป็นชิ้นงานกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชานาฎศิลป์ห้ามลอกเลียนแบหรื...


Tags: ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์
โครงงานภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย เรื่องการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาในท้องถิ่น...


Tags: โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากภาษาไทยอย่างแพร่หลาย การสื่อสารในชีวิตป...


Tags: โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา การสื่อสารในชีวิตป
โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย

โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทยเรื่องศิลปะในภาษาไทย จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนคลองขลุ...


Tags: โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555.


Tags: โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555 ปีการศึกษา
โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานภาษาไทย ตัวพยัญชนะที่เป็นชื่อสัตว์ คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ...


Tags: โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย) โครงงานภาษาไทย คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด