ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

Search Videos :
powered by
โครงงานภาษาไทย ป.2

โครงงานภาษาไทย ป.2

การนำเสนอโครงงานภาษาไทยของนักเรียนป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ...


Tags: โครงงานภาษาไทย ป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ
โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานภาษาไทย ตัวพยัญชนะที่เป็นชื่อสัตว์ คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ...


Tags: โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย) โครงงานภาษาไทย คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ
โครงงานภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงงานภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง เรียนรู้บันได ๕ ขั้นพื้นฐานการแต่งกลอนสุภาพเล่าขานวัฒนธรรมเล...


Tags: โครงงานภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เรียนรู้บันได
โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

โครงงานภาษาไทยเรื่องการสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตและคำ...


Tags: โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต
โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1

โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1

โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังห...


Tags: โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนผดุงราษฎร์
โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากภาษาไทยอย่างแพร่หลาย การสื่อสารในชีวิตป...


Tags: โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา การสื่อสารในชีวิตป
4/7 นำเสนอโครงงานภาษาไทย ep 1

4/7 นำเสนอโครงงานภาษาไทย ep 1

การนำเสนอโครงงานภาษาไทย เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์โดยใช้เทคนิคการร้องเพ...


Tags: 4/7 นำเสนอโครงงานภาษาไทย ep 1 การนำเสนอโครงงานภาษาไทย เรื่อง

This page loaded in 1 seconds.