ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

Search Videos :
powered by
โครงงานภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง

โครงงานภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง

โครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รางวัลชนะเลิศระดับเขตพ...


Tags: โครงงานภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง รางวัลชนะเลิศระดับเขตพ
โครงงานภาษาไทย ป.2

โครงงานภาษาไทย ป.2

การนำเสนอโครงงานภาษาไทยของนักเรียนป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ...


Tags: โครงงานภาษาไทย ป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพ
ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

เป็นชิ้นงานกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชานาฎศิลป์ห้ามลอกเลียนแบหรื...


Tags: ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์
โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย

โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทยเรื่องศิลปะในภาษาไทย จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนคลองขลุ...


Tags: โครงงานเรื่องศิลปะในภาษาไทย
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555.


Tags: โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555 ปีการศึกษา
โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


Tags: โครงงานประกวด ระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ
บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556

บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556

โรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ ประจำ...


Tags: บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556 ประจำ
ตัวอย่าง โครงงาน วิธีการลง วินโดว์ 7

ตัวอย่าง โครงงาน วิธีการลง วินโดว์ 7

ตัวอย่าง โครงงาน คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง วิธีการลง วินโดว์...


Tags: ตัวอย่าง โครงงาน วิธีการลง วินโดว์ 7 ตัวอย่าง โครงงาน เรื่อง วิธีการลง วินโดว์

This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด