ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

Search Videos :
powered by
โครงงานภาษาไทย ป.2

โครงงานภาษาไทย ป.2

การนำเสนอโครงงานภาษาไทยของนักเรียนป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร.


Tags: โครงงานภาษาไทย ป.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
โครงงานภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

โครงงานภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

โครงงานภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์ค จัดทำโดย ๑ นายธวัชชัย วันทาพรม เลขที่ ๑ ๒ นายพลพัฒน์ ศรีพรมมา เลขที่ ๕ ๓ นายวีระพล ทาหอม เลขที่ ๘ ๔ นาง...


Tags: โครงงานภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์ค โครงงานภาษาไทย จัดทำโดย นายธวัชชัย วันทาพรม เลขที่ นายพลพัฒน์ ศรีพรมมา เลขที่ นายวีระพล ทาหอม
โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากภาษาไทยอย่างแพร่หลาย การสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการโฆษณาเป็นที่นิยมในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตเป็นการขายสินค้าโดยกา...


Tags: โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา โทรทัศน์
โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย)

โครงงานภาษาไทย ตัวพยัญชนะที่เป็นชื่อสัตว์ คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ วิมลเมือง โรงเรียนห้วยยอด ( กลึงวิทยาคาร ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 .


Tags: โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย) โครงงานภาษาไทย คุณครูผู้จัดทำ นางจิรายุ วิมลเมือง โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556

บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556

โรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ....


Tags: บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556 ประจำปี ระหว่างวันที่ สิงหาคม อาคารสุรพัฒน์
โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

โครงงานภาษาไทยเรื่องการสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย โดย ๑. ธนบดี เขียนน้อย เลขที่ 6 ๒.ธนยพร พิลึก เลขที่ 16 ๓.นริษา นาคสนิท เลขที่ 20 ๔.ร...


Tags: โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต ธนบดี เขียนน้อย เลขที่ ๒ธนยพร พิลึก เลขที่ ๓นริษา นาคสนิท เลขที่
โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด

โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด

เนื่องจากปัจจุบันนี้เด็กไทยเขียนคำภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องตามหลักภาษาไทยซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ กลุ่มของดิฉันจึงเกิดความสนใจโดยการสำรวจคำมักเขียนผิดในนักเรียนมัธ...


Tags: โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1

โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1

โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัด พิษณุโลก อันมีสมาชิดได้แก่ - น.ส.รวิวรรณ คงลา - น.ส.ขนิษฐา สานุ่ม - น.ส.กนกรส ฉิมพ...


Tags: โครงงานภาษาไทย"คำซ้อน"ม.4/1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัด พิษณุโลก อันมีสมาชิดได้แก่ นสรวิวรรณ นสขนิษฐา สานุ่ม นสกนกรส
โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย

โครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย จัดทำโดย นักเรียน ม.๔๐๔ (Gifted Science รุ่นที่ ๕ ส.ก.๑๓๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คำที...


Tags: โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย โครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย จัดทำโดย นักเรียน Gifted Science รุ่นที่ สก๑๓๓
โครงงานเรื่องคำพ้อง

โครงงานเรื่องคำพ้อง

โครงงานภาษาไทย เรื่องคำพ้อง จัดทำโดย ๑.นายรัฐพงษ์ เกษียร เลขที่ ๗ ๒.นางสาวประภัสรา ทองพอก เลขที่ ๒๐ ๓.นางสาวพิรานัน คำปัน เลขที่ ๒๔ ๔.นางสาวกาญจนา คนไว เลขที.


Tags: โครงงานเรื่องคำพ้อง โครงงานภาษาไทย เรื่องคำพ้อง จัดทำโดย ๑นายรัฐพงษ์ เกษียร เลขที่ ๒นางสาวประภัสรา ทองพอก เลขที่ ๓นางสาวพิรานัน
เพลงฉ่อย เรื่อง ครูภาษาไทย

เพลงฉ่อย เรื่อง ครูภาษาไทย

โครงงาน เพลงฉ่อย เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ให้เพลงฉ่อยอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป และเพลงฉ่อยก็เป็นเพลงที่ฟังง่าย ไพเราะ สนุกมีเนื้อหาดี สามทับหนึ่ง เล...


Tags: เพลงฉ่อย เรื่อง ครูภาษาไทย โครงงาน เพลงฉ่อย ไพเราะ สนุกมีเนื้อหาดี สามทับหนึ่ง

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด