ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

Video (click here to hide/see results)

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - YouTube

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - YouTube


การนำเสนอโครงงาน - YouTube

การนำเสนอโครงงาน - YouTube


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - YouTube

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - YouTube


นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ - YouTube

นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ - YouTube


โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย) - YouTube

โครงงานอนุบาล (ภาษาไทย) - YouTube


ประกวดโครงงานสุขฯ ปี54.mpg - YouTube

ประกวดโครงงานสุขฯ ปี54.mpg - YouTube


โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด - YouTube

โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด - YouTube


ปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล1 3 - YouTube

ปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล1 3 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.