ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

Video (click here to hide/see results)

โครงงานคอมพิวเตอร์ อ่านและแปลศัพท์ - YouTube

โครงงานคอมพิวเตอร์ อ่านและแปลศัพท์ - YouTube


โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา - YouTube

โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา - YouTube


โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด - YouTube

โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด - YouTube


โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - YouTube

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - YouTube


ซ้อมนำเสนอโครงงานกระดาษข้าวโพด - YouTube

ซ้อมนำเสนอโครงงานกระดาษข้าวโพด - YouTube


ตัวอย่าง โครงงาน Computer - YouTube

ตัวอย่าง โครงงาน Computer - YouTube


โครงงาน - YouTube

โครงงาน - YouTube


ประกวดโครงงานสุขฯ ปี54.mpg - YouTube

ประกวดโครงงานสุขฯ ปี54.mpg - YouTube


This page loaded in 1 seconds.