ทฤษฎีความพึงพอใจ

Search Videos :
powered by
IS2 : การสำรวจความพึงพอใจในการเลือกซื้อดอกไม้

IS2 : การสำรวจความพึงพอใจในการเลือกซื้อดอกไม้

วีดีทัศน์การนำเสนอ เรื่อง "การสำรวจความพึงพอใจในการเลือกซื้อดอกไม้ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม " จัดทำโดย นางสาวอรทัย อภิบาลวร...


Tags: IS2 : การสำรวจความพึงพอใจในการเลือกซื้อดอกไม้ วีดีทัศน์การนำเสนอ เรื่อง จัดทำโดย นางสาวอรทัย อภิบาลวร
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารใต้หอพักนักศึกษาพยาบาล

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารใต้หอพักนักศึกษาพยาบาล

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารใต้หอพักนักศึกษาพยาบาล ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่ม พัดลมสีชมพู 5610410018 น.ส.


Tags: ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารใต้หอพักนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่ม พัดลมสีชมพู
ความพึงพอใจในการทำงาน ( พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ )
การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล IMPRESSION 02-921-7921 http://www.impressionconsult.com ...


Tags: การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล IMPRESSION
โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

คลิปวีดีโอชิ้นนี้เป็นเพียงโฆษณา เชิญชวนสำหรับการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี2557 เท่านั้น หากผิดพลาดปร ...


Tags: โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ เท่านั้น หากผิดพลาดปร
ข้าวตราฉัตร_รับประกันความพึงพอใจ_เปลี่ยนสินค้าให้ทันที_01

ข้าวตราฉัตร_รับประกันความพึงพอใจ_เปลี่ยนสินค้าให้ทันที_01

บทสัมภาษณ์คุณสมยศ อุดมพัฒณ ลูกค้าข้าวตราฉัตร ที่ไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า และได้ติดต่อมาที่เบอร์ 0-2646-7200 เมื่อหน่วยงานบริหารความพึงพอใจได้รับเรื่องแล้ว จึ...


Tags: ข้าวตราฉัตร_รับประกันความพึงพอใจ_เปลี่ยนสินค้าให้ทันที_01 บทสัมภาษณ์คุณสมยศ อุดมพัฒณ ลูกค้าข้าวตราฉัตร และได้ติดต่อมาที่เบอร์

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด