นิทานคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

Search Videos :
powered by
นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

จัดทำโดย นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงภูวนาร...


Tags: นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ จัดทำโดย
เพลงคุณธรรม

เพลงคุณธรรม

เด็กดีควรมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ.


Tags: เพลงคุณธรรม เด็กดีควรมีคุณธรรมพื้นฐาน ประการ
3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

การจัดทำผลงานชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การเสริมสร้างคุณธรรมใ...


Tags: 3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
หนังสั้นคุณธรรม8ประการบ้านร่องหอย

หนังสั้นคุณธรรม8ประการบ้านร่องหอย

เป็นภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอด้านคุณธรรมพื้นฐาน8ประการ สำหรับเด็กที่ในจ...


Tags: หนังสั้นคุณธรรม8ประการบ้านร่องหอย สำหรับเด็กที่ในจ
ค่านิยมไทย 12 ประการ กับชีวิตประจำวัน

ค่านิยมไทย 12 ประการ กับชีวิตประจำวัน

วีดีโอนี้ เป็นสื่อที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับ "ค่านิยมไทย 12 ประการ" เพื่อนำเ...


Tags: ค่านิยมไทย 12 ประการ กับชีวิตประจำวัน วีดีโอนี้ เพื่อนำเ
คุณธรรม8ประการ - เชษฐา ยารสเอก

คุณธรรม8ประการ - เชษฐา ยารสเอก

เพลงพิเศษแต่งเพื่อใช้ในการประกอบการสอนนักเรียนชั้นมัธยม ปี2551.


Tags: คุณธรรม8ประการ - เชษฐา ยารสเอก ปี2551
มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ประการ

มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ประการ

โครงการ "เยาวชนคิดดีทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว3" ภาคเหนือตอนบน ทีม...


Tags: มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ประการ โครงการ ภาคเหนือตอนบน
คุณธรรม 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ เป็นสิ่งที่ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีดังนี้...


Tags: คุณธรรม 8 ประการ คุณธรรม ประการ มีดังนี้
ขบวนการนกกางเขน ตอน 8 โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขบวนการนกกางเขน ตอน 8 โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้า ผู้ทรงภูมิ รอบรู้ในหลากสาขาวิชาการ รวมถึงพระอัจฉริยภาพในทางวรรณกรรมที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ทางการศึก...


Tags: ขบวนการนกกางเขน ตอน 8 โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้า ผู้ทรงภูมิ รอบรู้ในหลากสาขาวิชาการ เป็นประโยชน์ทางการศึก

This page loaded in 1 seconds.