นิทานคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

Search Videos :
powered by
นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

จัดทำโดย นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงภูวนารถ สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่4 รุ่น2 พ.ศ.2555 มอบให้เเก่มูลนิธิบ้านนก...


Tags: นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ จัดทำโดย ชั้นปีที่4 รุ่น2 พศ2555 มอบให้เเก่มูลนิธิบ้านนก
3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

การจัดทำผลงานชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยบทร้องลำและบทเพลง หน่วยงานผู้จัดทำคือ สพป.ขก.เขต1 จัดทำโดยนายกิ่ง...


Tags: 3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หน่วยงานผู้จัดทำคือ สพปขกเขต1 จัดทำโดยนายกิ่ง
คุณธรรม 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ เป็นสิ่งที่ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีดังนี้ 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ความซื่อสัตย์ 4. มีวินัย 5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัคคิ 8. มีน้ำใจ.


Tags: คุณธรรม 8 ประการ คุณธรรม ประการ มีดังนี้ ประหยัด ความซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคิ มีน้ำใจ
มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ประการ

มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ประการ

โครงการ "เยาวชนคิดดีทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว3" ภาคเหนือตอนบน ทีม TPK รวมใจรักคุณธรรม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โครงการ มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ...


Tags: มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม 9 ประการ โครงการ ภาคเหนือตอนบน รวมใจรักคุณธรรม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โครงการ มหัศจรรย์นิทานคุณธรรม
หนังสั้นคุณธรรม8ประการบ้านร่องหอย

หนังสั้นคุณธรรม8ประการบ้านร่องหอย

เป็นภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอด้านคุณธรรมพื้นฐาน8ประการ สำหรับเด็กที่ในจิตใจของเด็กทุกคนนั้นมีอยู่แล้ว ชมรมหนังละครเห็นว่าน่าจะนำคุณธรรมที่นักเรียนในโรงเรียนบ้านร...


Tags: หนังสั้นคุณธรรม8ประการบ้านร่องหอย

  • 1
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด