นิทานคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

จัดทำโดย นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงภูวนาร...


Tags: นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ จัดทำโดย
เพลงคุณธรรม

เพลงคุณธรรม

เด็กดีควรมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ.


Tags: เพลงคุณธรรม เด็กดีควรมีคุณธรรมพื้นฐาน ประการ
3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

การจัดทำผลงานชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การเสริมสร้างคุณธรรมใ...


Tags: 3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
นิทาน คุณธรรม 8ประการ

นิทาน คุณธรรม 8ประการ

ผู้จัดทำ ม.6/11 วริทย์ กิจส่งเสริมกุล เลขที่2 ศุภากรณ์ พรพิทักษ์ธรรม...


Tags: นิทาน คุณธรรม 8ประการ ผู้จัดทำ วริทย์ กิจส่งเสริมกุล เลขที่2 ศุภากรณ์ พรพิทักษ์ธรรม
นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรายวิชา ED471 จัดทำโดย นิสิตเอกเทคโนโลยีสื่อสาร...


Tags: นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์" ED471 จัดทำโดย นิสิตเอกเทคโนโลยีสื่อสาร
เพลงคุณธรรม

เพลงคุณธรรม

เพลงคุณธรรม รองชนะเลิศระดับ ป.1--3 นครพนม เขต 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านมหาชั...


Tags: เพลงคุณธรรม เพลงคุณธรรม รองชนะเลิศระดับ นครพนม นักเรียนโรงเรียนบ้านมหาชั
คุณธรรม 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ

นางสาวชิดชนก ชัยคชสีห์ 53410110 เลขที่ 10 นางสาวเมนาวัล บุญมี 53410356 เลขที่ 32.


Tags: คุณธรรม 8 ประการ นางสาวชิดชนก ชัยคชสีห์ เลขที่ นางสาวเมนาวัล บุญมี เลขที่
ค่านิยมไทย 12 ประการ กับชีวิตประจำวัน

ค่านิยมไทย 12 ประการ กับชีวิตประจำวัน

วีดีโอนี้ เป็นสื่อที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับ "ค่านิยมไทย 12 ประการ" เพื่อนำเ...


Tags: ค่านิยมไทย 12 ประการ กับชีวิตประจำวัน วีดีโอนี้ เพื่อนำเ
เพลงคุณธรรม ป.4 - 6

เพลงคุณธรรม ป.4 - 6

เพลงคุณธรรม 8 ประการ โรงเรียนบ้านละลมระไซ นางสมหวัง สุทธิโยธา ผู้ฝึกส...


Tags: เพลงคุณธรรม ป.4 - 6 เพลงคุณธรรม ประการ โรงเรียนบ้านละลมระไซ นางสมหวัง สุทธิโยธา ผู้ฝึกส

This page loaded in 0 seconds.