น่านทูเดย์

28พ ย 56ภาพน่านประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจัดบิณฑบาตทุกวันเสาร์

28พ ย 56ภาพน่านประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจัดบิณฑบาตทุกวันเสาร์

น่านประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจัดบิณฑบาตทุกวันเสาร์ ที่จ.น่านหลังจากทางจังหวัดได้เสนอให้มีการจัดบิณฑบาตทุกวันเสาร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้ใส่บา...


Tags: 28พ ย 56ภาพน่านประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจัดบิณฑบาตทุกวันเสาร์
น่านมีพุทธศิลป์ควรค่าแก่การรักษา

น่านมีพุทธศิลป์ควรค่าแก่การรักษา

เสียง ; อ.เทพศิริ สุขโสภา ณ ข่วงเมืองน่าน (หน้าวัดภูมินทร์) วันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 17.30-21.00น. (บันทึกเสียง โดยโทรศัพท์ nokia e63) ภาพเพิ่มเติมที่ http...


Tags: น่านมีพุทธศิลป์ควรค่าแก่การรักษา เสียง อเทพศิริ สุขโสภา ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ วันที่ มกราคม 17302100น บันทึกเสียง โดยโทรศัพท์
พ่อครูอรุณศิลป์ คณะช่างชอ อรุณศิลป์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดน่าน และครูภูมิปัญญษไทย รุ่นที่ 4
ด้วยรักและศรัทธาแห่งพุทธศิลป์

ด้วยรักและศรัทธาแห่งพุทธศิลป์

เสียงและภาพอาจจะไม่ดี ครั้งแรกในชีวิต ... ด้วยความศรัทธาและหวงแหนมรดกคู่แผ่นดินน่าน ... เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง !!!


Tags: ด้วยรักและศรัทธาแห่งพุทธศิลป์ เสียงและภาพอาจจะไม่ดี ครั้งแรกในชีวิต เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง

This page loaded in 1 seconds.