บทอาขยาน ป.5

Search Videos :
powered by
บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


Tags: บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า
บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


Tags: บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ป.5  ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

การท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน เสียง ท่อง บท อาขยาน ฟัง บท อาขยาน วิชา เหมือน สินค้า อาขยาน ช่วง ชั้น ที่ 1 ฟัง ก า ร ท่อง บท...


Tags: ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน เสียง อาขยาน อาขยาน เหมือน สินค้า อาขยาน
บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.


Tags: บทอาขยานโคลงโลกนิติ
รวมบทอาขยาน ป.1-3 ป.2/3 ท.3 นครอุดรธานี

รวมบทอาขยาน ป.1-3 ป.2/3 ท.3 นครอุดรธานี

บทหลัก 6 1.แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน 2.ฝนตกแดดออก 3.กาดำ 4.รักษาป่า 5.เด็กน้อย 6.วิชาหนาเจ้า บทเลือก 6 1.นี่ของของเธอ 2.รักเมืองไทย 3.ไก่แจ้ 4.สักวา 5.ความดี...


Tags: รวมบทอาขยาน ป.1-3 ป.2/3 ท.3 นครอุดรธานี บทหลัก 1แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน 2ฝนตกแดดออก 3กาดำ 4รักษาป่า 5เด็กน้อย 6วิชาหนาเจ้า บทเลือก 1นี่ของของเธอ
บทอาขยานรักเมืองไทย

บทอาขยานรักเมืองไทย

บทอาขยานรักเมืองไทย เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา.


Tags: บทอาขยานรักเมืองไทย บทอาขยานรักเมืองไทย เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยาน " ไทยรวมกำลังตั้งมั่น " ได้เพราะมาก
CD POWERPOINT การท่องบทอาขยาน:พระอภัยมณี,สยามานุสสติ,วิชาเหมิอนสินค้า

CD POWERPOINT การท่องบทอาขยาน:พระอภัยมณี,สยามานุสสติ,วิชาเหมิอนสินค้า

ตัวอย่างอาขยานบทหลักระดับประถมศึกษาบางตอนใน CD powerpoint และ DVD มาตรฐานแบบฝึกการท่องอาขยาน ระดับประถมศึกษา ( ป.๑ - ป.๖) ที่นำเสนอคือ... :: รักษาป่า ...


Tags: CD POWERPOINT การท่องบทอาขยาน:พระอภัยมณี,สยามานุสสติ,วิชาเหมิอนสินค้า powerpoint ระดับประถมศึกษา ที่นำเสนอคือ รักษาป่า
อึ่ง !!!!! เด็กไทยอยู่แค่ ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะสุดยอดดดด

อึ่ง !!!!! เด็กไทยอยู่แค่ ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะสุดยอดดดด

น้องชนาธิป ประโคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะสุดยอด จนได้รับรางวัลชนะเลิศศศ.


Tags: อึ่ง !!!!! เด็กไทยอยู่แค่ ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะสุดยอดดดด น้องชนาธิป ประโคน จนได้รับรางวัลชนะเลิศศศ
บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา.


Tags: บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา
บทอาขยานรักษาป่า

บทอาขยานรักษาป่า

บทอาขยานรักษาป่า เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.


Tags: บทอาขยานรักษาป่า บทอาขยานรักษาป่า เพื่อการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่

This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด