บทอาขยาน ป.5

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


Tags: บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า
ป.5  ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

การท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน เสี...


Tags: ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน
บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป...


Tags: บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กำเนิดพระสังข์

กำเนิดพระสังข์

เด็ก ๆ ชั้นป.๕ ร.ร.บ้านหนองรัง(สพป.นม.๓)ท่องบทอาขยาน "กำเนิดพระสังข์"


Tags: กำเนิดพระสังข์ ชั้นป๕
บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.


Tags: บทอาขยานโคลงโลกนิติ
บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...


Tags: บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ
บทอาขยานรักเมืองไทย

บทอาขยานรักเมืองไทย

บทอาขยานรักเมืองไทย เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ระดับประ...


Tags: บทอาขยานรักเมืองไทย บทอาขยานรักเมืองไทย เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ระดับประ
บทอาขยานสยามมานุสติ

บทอาขยานสยามมานุสติ

บทอ่านอาขยานมานุสตินี้ จัดทำเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก...


Tags: บทอาขยานสยามมานุสติ บทอ่านอาขยานมานุสตินี้
บทอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย ม.5

บทอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อ.เมือง จ.อำนาจเจริ...


Tags: บทอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย ม.5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อเมือง จอำนาจเจริ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด