บทอาขยาน ป.5

Search Videos :
powered by
บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


Tags: บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า
ป.5  ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

การท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน เสี...


Tags: ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน
บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป...


Tags: บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กำเนิดพระสังข์

กำเนิดพระสังข์

เด็ก ๆ ชั้นป.๕ ร.ร.บ้านหนองรัง(สพป.นม.๓)ท่องบทอาขยาน "กำเนิดพระสังข์"


Tags: กำเนิดพระสังข์ ชั้นป๕
บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.


Tags: บทอาขยานโคลงโลกนิติ
บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...


Tags: บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ
บทอาขยาน มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ท่องอาขยาน,วรธน  ศรีเจริญ

ท่องอาขยาน,วรธน ศรีเจริญ

ท่องอาขยานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" เรา...


Tags: ท่องอาขยาน,วรธน ศรีเจริญ
บทอาขยาน เด็กน้อย ชั้น ป.3

บทอาขยาน เด็กน้อย ชั้น ป.3

พึ่งหัดทำครั้งแรก ^^ ขอบคุณภาพเด็กนักเนชรียนน่ารักจาก Google ^^ และเสียงจาก...


Tags: บทอาขยาน เด็กน้อย ชั้น ป.3 พึ่งหัดทำครั้งแรก Google และเสียงจาก

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด