ประวัติภาษาไทย

Search Videos :
powered by
เรื่องราวของพระเยซู - ภาษาไทย / The Story of Jesus - Thai Language

เรื่องราวของพระเยซู - ภาษาไทย / The Story of Jesus - Thai Language

เรื่องราวของชีวิตและเวลาของพระเยซูคริสต์ (พระบุตรของพระเจ้า) ตามประว...


Tags: เรื่องราวของพระเยซู - ภาษาไทย / The Story of Jesus - Thai Language พระบุตรของพระเจ้า ตามประว
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ - ภาษาไทย ม.2

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ - ภาษาไทย ม.2

ประวัติศาสตร์การยืมของประเทศไทย - สาเหตุการยืมของภาษาไทย - ข้อสังเกตค...


Tags: คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ - ภาษาไทย ม.2 สาเหตุการยืมของภาษาไทย ข้อสังเกตค
พุทธประวัติ (ภาษาไทย)

พุทธประวัติ (ภาษาไทย)

http://dmc.tv/v33625 คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอั...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอั

This page loaded in 1 seconds.