ประวัติภาษาไทย

Search Videos :
powered by
การ์ตูนพุทธประวัติ ภาษาไทย

การ์ตูนพุทธประวัติ ภาษาไทย

การ์ตูนพุทธประวัติภาษาไทย แผ่นเดียวจบ เป็นเวอชั่นแรกๆ ของเมืองไทย มีการพัฒนาจาก ๒ แผ่นมาเป็น ๑ แผ่น ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของ ได้ยินมาว่าเป็นของช่อง ๗...


Tags: การ์ตูนพุทธประวัติ ภาษาไทย การ์ตูนพุทธประวัติภาษาไทย แผ่นเดียวจบ เป็นเวอชั่นแรกๆ ของเมืองไทย มีการพัฒนาจาก แผ่นมาเป็น ได้ยินมาว่าเป็นของช่อง
แอนิเมชั่น เรื่อง กำเนิดภาษาไทย (ภาคพิสดาร)

แอนิเมชั่น เรื่อง กำเนิดภาษาไทย (ภาคพิสดาร)

เป็น Aniamtion ครั้งแรกในชีวิตผมครับ นำเอาการสร้างภาษาไทย มานำเสนอใหม่ ในมุมมองขำๆ ครับ คิดอะไรได้ ใส่หมดเลย 5555555+ (สมัยนั้นไม่มีหรอก โน๊ตบุ๊ก โปรเจกเตอร์...


Tags: แอนิเมชั่น เรื่อง กำเนิดภาษาไทย (ภาคพิสดาร) Aniamtion ครั้งแรกในชีวิตผมครับ นำเอาการสร้างภาษาไทย มานำเสนอใหม่ ในมุมมองขำๆ คิดอะไรได้ ใส่หมดเลย สมัยนั้นไม่มีหรอก โน๊ตบุ๊ก โปรเจกเตอร์
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๒ ยมกปาฏิหาริย์และโปรดพระพุทธมารดา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๒ ยมกปาฏิหาริย์และโปรดพระพุทธมารดา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๒ ยมกปาฏิหาริย์และโปรดพระพุทธมารดา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๒ ยมกปาฏิหาริย์และโปรดพระพุทธมารดา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่
การ์ตูนพุทธประวัติ ๒ ภาษา ตอน ๑

การ์ตูนพุทธประวัติ ๒ ภาษา ตอน ๑

การ์ตูนพุทธประวัติเวอร์ชั่นเก่า ๒ ภาษา ลำโพงซ้ายพากษ์ภาษาอังกฤษ ขวาเป็นไทย แบ่งเป็น ๒ ตอน คมชัดมาก ไม่ทราบท่านและหน่วยงานที่ผลิด ได้ยินว่าเป็นของช่อง ๗ แต่ก็...


Tags: การ์ตูนพุทธประวัติ ๒ ภาษา ตอน ๑ ลำโพงซ้ายพากษ์ภาษาอังกฤษ ขวาเป็นไทย แบ่งเป็น คมชัดมาก ได้ยินว่าเป็นของช่อง แต่ก็
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑ ชมพูทวีป

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑ ชมพูทวีป

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑ ชมพูทวีป บรรยายโดย พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑ ชมพูทวีป ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ ชมพูทวีป บรรยายโดย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จั...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระบรมธาตุอันตรธาน อำเภอขุขันธ์
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระอัครสาวก อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ มหาปรินิพพาน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอ
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ติดตามธรรมมะ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ติดตามธรรมมะ
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ ประกาศพระศาสนา ตำบลปรือใหญ่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๐ ศากยราชกุมารออกบรรพชา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๐ ศากยราชกุมารออกบรรพชา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๐ ศากยราชกุมารออกบรรพชา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๐ ศากยราชกุมารออกบรรพชา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ ศากยราชกุมารออกบรรพชา ตำบลปรือใ
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๓ ราชาภิเษก

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๓ ราชาภิเษก

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๓ ราชาภิเษก บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขัน...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๓ ราชาภิเษก ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ ราชาภิเษก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขัน
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๓ พระอัครสาวกนิพพาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๓ พระอัครสาวกนิพพาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๓ พระอัครสาวกนิพพาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๓ พระอัครสาวกนิพพาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระอัครสาวกนิพพาน ตำบลปรือใหญ่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอข...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ แสดงปฐมเทศนา ตำบลปรือใหญ่ อำเภอข
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระมหาบุรุษประสูติ ตำบลปรือใหญ่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ เสด็จออกบรรพชา ตำบลปรือใหญ่

This page loaded in 1 seconds.