ประวัติภาษาไทย

Search Videos :
powered by
ประวัติ ท่าน ว.วชิรเมธี (ภาษาไทย)

ประวัติ ท่าน ว.วชิรเมธี (ภาษาไทย)

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย http://www.dhammatoday.com.


Tags: ประวัติ ท่าน ว.วชิรเมธี (ภาษาไทย) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๔ เสด็จออกบรรพชา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ เสด็จออกบรรพชา ตำบลปรือใหญ่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย)

พุทธประวัติ (ภาษาไทย)

http://dmc.tv/v33625 คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอั...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอั
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระมหาบุรุษประสูติ ตำบลปรือใหญ่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จั...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๗ พระบรมธาตุอันตรธาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระบรมธาตุอันตรธาน อำเภอขุขันธ์
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๘ พระอัครสาวก ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พระอัครสาวก อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ อ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๔ มหาปรินิพพาน ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ มหาปรินิพพาน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอ
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๗ ประกาศพระศาสนา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ ประกาศพระศาสนา ตำบลปรือใหญ่
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ติดตามธรรมมะ...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๕ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ติดตามธรรมมะ
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอข...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ แสดงปฐมเทศนา ตำบลปรือใหญ่ อำเภอข
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๙ เสด็จสู่กรุงกิลพัสดุ์

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๙ เสด็จสู่กรุงกิลพัสดุ์

ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๙ เสด็จสู่กรุงกิลพัสดุ์ บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือให...


Tags: พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๙ เสด็จสู่กรุงกิลพัสดุ์ ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาษาไทย ตอนที่ เสด็จสู่กรุงกิลพัสดุ์ ตำบลปรือให

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด