ฝึกอ่านภาษาไทย

ฝึกอ่านสระภาษาไทย Thai Vowels

ฝึกอ่านสระภาษาไทย Thai Vowels

ฝึกฝนการออกเสียงและท่องจำสระในภาษาไทยทั้ง 32 ตัว กับติวเตอร์พี่เซฟ...


Tags: ฝึกอ่านสระภาษาไทย Thai Vowels กับติวเตอร์พี่เซฟ
แบบฝึกอ่าน

แบบฝึกอ่าน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเ...


Tags: แบบฝึกอ่าน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 # บทที่ 1

ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 # บทที่ 1

ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 # บทที่ 1 วรรณคดีลำนำ อ่านยังไม่เก่งกำลังหัดอ่านจร้า!...


Tags: ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 # บทที่ 1 ฝึกอ่านภาษาไทย บทที่ วรรณคดีลำนำ

This page loaded in 0 seconds.