ฟังเทศน์แหล่อีสาน

Search Videos :
powered by

Relate Keyword for ฟังเทศน์แหล่อีสาน

พระเวสสันดรชาดก เทศน์แหล่อีสาน

พระเวสสันดรชาดก เทศน์แหล่อีสาน

เทศน์พระเวสสันดรชาดกทรงเครื่อง สำนักวัดเลียบ บ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระสมบูรณ์ โฆสโก พระสำลี สุมฺฺคโล พระสมาน จันทโสภโณ วัดเลี...


Tags: พระเวสสันดรชาดก เทศน์แหล่อีสาน สำนักวัดเลียบ บ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระสมบูรณ์ โฆสโก พระสำลี สุมฺฺคโล พระสมาน
เทศน์แหล่อิสาน บุญนำกรรมแต่ง 1

เทศน์แหล่อิสาน บุญนำกรรมแต่ง 1

สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดย พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ๓ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์ 089-9496944.


Tags: เทศน์แหล่อิสาน บุญนำกรรมแต่ง 1 พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ อคำเขื่อนแก้ว จยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์
เทศน์แหล่อีสานเรื่อง แรงกตัญญู 1

เทศน์แหล่อีสานเรื่อง แรงกตัญญู 1

ติดต่อนิมนต์ สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โทร.080-4739597 084-6056264.


Tags: เทศน์แหล่อีสานเรื่อง แรงกตัญญู 1 ติดต่อนิมนต์ โทร0804739597
แหล่อีสาน พระคุณแม่1

แหล่อีสาน พระคุณแม่1

แหล่อีสาน พระคุณแม่ โดยพระสุรชัย สุรชโย โทร 084-686-5387วัดทุ่ง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร สำหรับผู้สนใจศึกษาในเทศน์แหล่อีสาน ได้ฟัง ได้แหล่ตาม เพื่อเป็...


Tags: แหล่อีสาน พระคุณแม่1 แหล่อีสาน พระคุณแม่ โดยพระสุรชัย สุรชโย 0846865387วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย จสกลนคร ได้ฟัง ได้แหล่ตาม
แหล่อีสาน พระสุรชัย เชิญวิญญาณ

แหล่อีสาน พระสุรชัย เชิญวิญญาณ

แหล่อีสาน เชิญวิญญาณ โดยพระสุรชัย สุรชโยโทร 084-686-5387 วัดทุ่ง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร สำหรับผู้สนใจศึกษาในเทศน์แหล่อีสาน ได้ฟัง ได้แหล่ตาม เพื่อเป...


Tags: แหล่อีสาน พระสุรชัย เชิญวิญญาณ แหล่อีสาน เชิญวิญญาณ โดยพระสุรชัย สุรชโยโทร วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย จสกลนคร ได้ฟัง ได้แหล่ตาม
เทศน์ จ. อุดรธานี คนฟังร้องให้มาก

เทศน์ จ. อุดรธานี คนฟังร้องให้มาก

สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ๓ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์ 089-9496944.


Tags: เทศน์ จ. อุดรธานี คนฟังร้องให้มาก โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ อคำเขื่อนแก้ว จยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์
เทศน์แหล่ ลีลาวดี 1

เทศน์แหล่ ลีลาวดี 1

สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ๓ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์ 089-9496944.


Tags: เทศน์แหล่ ลีลาวดี 1 โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ อคำเขื่อนแก้ว จยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์
แหล่อีสาน พระคุณแม่2

แหล่อีสาน พระคุณแม่2

แหล่อีสาน พระคุณแม่ โดยพระสุรชัย สุรชโย โทร 084-686-5387วัดทุ่ง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร สำหรับผู้สนใจศึกษาในเทศน์แหล่อีสาน ได้ฟัง ได้แหล่ตาม เพื่อเป็...


Tags: แหล่อีสาน พระคุณแม่2 แหล่อีสาน พระคุณแม่ โดยพระสุรชัย สุรชโย 0846865387วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย จสกลนคร ได้ฟัง ได้แหล่ตาม
แหล่อีสาน พระสุรชัย สุรชโย ศีล

แหล่อีสาน พระสุรชัย สุรชโย ศีล

แหล่อีสาน คุณของศีล โดยพระสุรชัย สุรชโย วัดทุ่ง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร สำหรับผู้สนใจศึกษาในเทศน์แหล่อีสาน ได้ฟัง ได้แหล่ตาม เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึ...


Tags: แหล่อีสาน พระสุรชัย สุรชโย ศีล แหล่อีสาน คุณของศีล โดยพระสุรชัย สุรชโย วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย จสกลนคร ได้ฟัง ได้แหล่ตาม
เทศน์แหล่ ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

เทศน์แหล่ ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

เเหล่อิสาน เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ๑ ธรรมมาสน์ โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร ติดต่อนิมนต์เทศน์ 089-9496944 วัดย่อเหนือ อำเภอคำเขื่อนเเก้ว จังหวัดยโสธร 35110.


Tags: เทศน์แหล่ ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เเหล่อิสาน เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ธรรมมาสน์ โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร ติดต่อนิมนต์เทศน์ วัดย่อเหนือ อำเภอคำเขื่อนเเก้ว จังหวัดยโสธร
เทศน์แหล่อีสาน พระคุณแม่

เทศน์แหล่อีสาน พระคุณแม่

แหล่อีสาน โดยพระสุรชัย สุรชโย วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อภินันทนาการโดย : พระประมูล วรปญฺโญ)


Tags: เทศน์แหล่อีสาน พระคุณแม่ แหล่อีสาน โดยพระสุรชัย สุรชโย วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อภินันทนาการโดย พระประมูล วรปญฺโญ
นางหมาขาว 1

นางหมาขาว 1

สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ๓ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์ 089-9496944.


Tags: นางหมาขาว 1 โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเหนือ อคำเขื่อนแก้ว จยโสธร ติดต่อนิมนต์เทศน์ ธรรมมาสน์ โทรศัพท์
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา...


Tags: การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์
เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี 1/2

เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี 1/2

สำนักเทศน์ วัดศรีบุญเรือง บ้านดอนโมง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น แสดงโดย อ บรรจบ 0897127443 อ บุญนำ 0857776062 อ คำกอง.


Tags: เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี 1/2 สำนักเทศน์ วัดศรีบุญเรือง บ้านดอนโมง ตบ้านกง อหนองเรือ จขอนแก่น แสดงโดย บรรจบ บุญนำ คำกอง
ฟังเทศน์แหล่

ฟังเทศน์แหล่

แหล่เทศน์อีสาน งานเทศน์มหาชาติ วัดพุทธาวาส Wat Buddhavas of Houston.


Tags: ฟังเทศน์แหล่ แหล่เทศน์อีสาน งานเทศน์มหาชาติ วัดพุทธาวาส Buddhavas Houston
เทศน์แหล่อีสาน กัณฑ์มัทรี 9

เทศน์แหล่อีสาน กัณฑ์มัทรี 9

เทศน์แหล่อีสาน พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ 9 โดยพระครูสุตสารพิมล หรือ พระมหาพิมพา ธมฺมทินฺโน.


Tags: เทศน์แหล่อีสาน กัณฑ์มัทรี 9 เทศน์แหล่อีสาน พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ โดยพระครูสุตสารพิมล พระมหาพิมพา ธมฺมทินฺโน
เทศน์แหล่อิสาน อย่างฮา

เทศน์แหล่อิสาน อย่างฮา

ส่วนหนึ่งของช่วงการกล่าวสัมโมทนียกถา ของพระนักศึกษาที่ออกฝึกกรรมฐานตามหลักสูตร ปีที่ 16 จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่-ปากช่อง นคร...


Tags: เทศน์แหล่อิสาน อย่างฮา ปีที่ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ปากช่อง
พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ3

พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ3

โดย พระครูวิมลธรรมรัตน์( หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล ) วัดป่ากัลทลิวัน(วัดป่าสวนกล้วย) สาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ http:...


Tags: พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ3 พระครูวิมลธรรมรัตน์ หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล สาขาที่ วัดหนองป่าพง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

This page loaded in 1 seconds.