ระบบรับส่งหนังสือราชการ

Video (click here to hide/see results)

วิธีการจัดทำหนังสือราชการภายใน - YouTube

วิธีการจัดทำหนังสือราชการภายใน - YouTube


อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 - YouTube

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 - YouTube


2014/04/04 "สุรพงษ์" เผยส่งหนังสือถึง ICC คดีสลายการชุมนุมปี53 - YouTube

2014/04/04 "สุรพงษ์" เผยส่งหนังสือถึง ICC คดีสลายการชุมนุมปี53 - YouTube


วิธีการรับส่ง e-mail - YouTube

วิธีการรับส่ง e-mail - YouTube


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ - YouTube

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ - YouTube


เจาะข่าวเด่น "หลอก! ฝากเข้ารับราชการ" 6 มิถุนายน 2014 - YouTube

เจาะข่าวเด่น "หลอก! ฝากเข้ารับราชการ" 6 มิถุนายน 2014 - YouTube


การทำจดหมายเวียน - YouTube

การทำจดหมายเวียน - YouTube


เค้าโครง ระบบงานสารบรรณ 2 - YouTube

เค้าโครง ระบบงานสารบรรณ 2 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.