ระบบรับส่งหนังสือราชการ

การส่งหนังสือราชการผ่านระบบ SMART OBEC

การส่งหนังสือราชการผ่านระบบ SMART OBEC

การส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ SMART OBEC.


Tags: การส่งหนังสือราชการผ่านระบบ SMART OBEC ผ่านระบบ SMART
อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...


Tags: อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั
AMSS++การรับหนังสือราชการ

AMSS++การรับหนังสือราชการ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.


Tags: AMSS++การรับหนังสือราชการ
สธ.พบTAXIรับผู้ป่วยเมอร์สแล้ว-ดูอาการ 14 วัน

สธ.พบTAXIรับผู้ป่วยเมอร์สแล้ว-ดูอาการ 14 วัน

สธ.พบคนขับรถTAXIรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมานแล้ว ส่งห้องแยกโรคสถาบั...


Tags: สธ.พบTAXIรับผู้ป่วยเมอร์สแล้ว-ดูอาการ 14 วัน ส่งห้องแยกโรคสถาบั
อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 01

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 01

สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...


Tags: อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 01 สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั
e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


Tags: e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ eoffice ระดับโรงเรียน
แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทางด...


Tags: แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทางด
ระบบสารบรรณโอเพนซอร์ส1

ระบบสารบรรณโอเพนซอร์ส1

ซอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณแบบโอเพนซอร์ส (Open Source Documentation Filing Management Software) [ลักษณะการท...


Tags: ระบบสารบรรณโอเพนซอร์ส1 Source Documentation Filing Management Software ลักษณะการท

This page loaded in 1 seconds.