รับตรง มข

Search Videos :
powered by
คำแนะนำการสมัครเลือกสาขารับตรง มข. 2559

คำแนะนำการสมัครเลือกสาขารับตรง มข. 2559

แนะนำวิธีเตรียมตัวที่จะเลือกสาขาสาขาที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัย...


Tags: คำแนะนำการสมัครเลือกสาขารับตรง มข. 2559
[BAR7:EP6] สอบตรง! ลงสนามแพทย์ (ม.บูรพา)

[BAR7:EP6] สอบตรง! ลงสนามแพทย์ (ม.บูรพา)

ถึงเวลาลงสนามสอบรอบรับตรงของ ฟร้อง เด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันจะเรียนหมอ ควา...


Tags: [BAR7:EP6] สอบตรง! ลงสนามแพทย์ (ม.บูรพา) ฟร้อง
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย (15 เม.ย.59) Part1 รับตรง ม.ขอนแก่น สาขาเทคนิคการแพทย์ 2 โครงการ

This page loaded in 1 seconds.