รับตรง มข

คำแนะนำการสมัครเลือกสาขารับตรง มข. 2559

คำแนะนำการสมัครเลือกสาขารับตรง มข. 2559

แนะนำวิธีเตรียมตัวที่จะเลือกสาขาสาขาที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัย...


Tags: คำแนะนำการสมัครเลือกสาขารับตรง มข. 2559
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง มศว ประจำปี 2555

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง มศว ประจำปี 2555

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติ สอบตรง มหาวิทยาลัย...


Tags: ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง มศว ประจำปี 2555 สอบตรง มหาวิทยาลัย
การรับตรง [By Build Question ?]

การรับตรง [By Build Question ?]

สื่อวีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ (ง33102) เรื่องการรับตรง...


Tags: การรับตรง [By Build Question ?] ง33102 เรื่องการรับตรง
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย (15 เม.ย.59) Part1 รับตรง ม.ขอนแก่น สาขาเทคนิคการแพทย์ 2 โครงการ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด