วิจัยการศึกษา

Search Videos :
powered by
การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายค...


Tags: การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง รูปแบบ โดยสุนทร
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1 บรรยายพิเศษ
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

สาระสรุป: การควบคุมในการวิจัยเชิงทดลอง ความตรงในการวิจัยเชิงทดลอง...


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4
การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ การบรรยายเรื่อง "การวิจัยและพัฒนา-แนวคิด ขั้นตอน และโครง...


Tags: การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process มกราคม การบรรยายเรื่อง ขั้นตอน และโครง
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

สาระสรุป: ความสำคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการการเลือกกลุ่มต...


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3 หลักการการเลือกกลุ่มต
วิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย.wmv

วิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย.wmv

กระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ ให้...


Tags: วิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย.wmv
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5

สารtสรุป: แนวคิดเกี่ยวการวิจัยเชิงพรรณนา ความหมายวิจัยเชิงพรรณนา ขั้น...


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5 ความหมายวิจัยเชิงพรรณนา
วิจัยการศึกษา

วิจัยการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต1 จัดอบรมการทำวิจัยเพื่อการศึกษาแก่ครูและ...


Tags: วิจัยการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพปเชียงราย

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด