วิจัย 5 บท คณิตศาสตร์

Video (click here to hide/see results)

บทที่ 5 การสร้างตาราง - YouTube

บทที่ 5 การสร้างตาราง - YouTube


วิชาคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และการเงินในชีวิตประจำวัน ภาษีและเครดิต - YouTube

วิชาคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และการเงินในชีวิตประจำวัน ภาษีและเครดิต - YouTube


วิชาคณิตศาสตร์ - สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล - YouTube

วิชาคณิตศาสตร์ - สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล - YouTube


งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ - YouTube

งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ - YouTube


บทที่2 กระบวนการทางสถิติ - YouTube

บทที่2 กระบวนการทางสถิติ - YouTube


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - YouTube

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - YouTube


สถิติบทที่ 4-4/8 - YouTube

สถิติบทที่ 4-4/8 - YouTube


บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ(Past1) - YouTube

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ(Past1) - YouTube


This page loaded in 1 seconds.