วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Search Videos :
powered by
วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและตัวนักเรียนต่อไปครับผม เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ...


Tags: วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU

สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU

สำรวจพฤติกรรมเด็ก รายบุคคล ส่งอาจารย์ เลยอัพลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ ท่านที่สนใจได้ดู พึ่งหัดตัดต่อ ถ้าหากผิดพลาดยังไง ติชมได้นะค่ะ ติเบาๆพออย่าติเยอะ จาร้องให...


Tags: สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU สำรวจพฤติกรรมเด็ก รายบุคคล ส่งอาจารย์ ท่านที่สนใจได้ดู พึ่งหัดตัดต่อ ถ้าหากผิดพลาดยังไง ติชมได้นะค่ะ ติเบาๆพออย่าติเยอะ จาร้องให
สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

ดูสื่อการสอนอื่น ๆ และโหลดแบบฝึกหัด เพลง บัตรภาพ คลิกได้ที่http://kannikamedia.blogspot.com/สนใจสั่งสื่อต่าง ๆ คลิกได้ที่https://www.facebook.com/kanmadeshop...


Tags: สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย ดูสื่อการสอนอื่น และโหลดแบบฝึกหัด บัตรภาพ
หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน ที่ กลายเป็นแผงผักผลไม้ของจริง ให้นักเรียนอนุบาลตัวน้อยได้สนุกกับการเลือกหยิบจับผลไม้ด...


Tags: หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นอนุบาลศึกษา ที่อาคารอนุบาลศึกษาป...


Tags: โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ที่อาคารอนุบาลศึกษาป
HA_การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ_1.wmv

HA_การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ_1.wmv

การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายในงานการประชุมวิชาการประจำปี ...


Tags: HA_การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ_1.wmv การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ นพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล องค์การมหาชน
บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อในการนำเสนองานและให้ความรู้ บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (03...


Tags: บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ บทที่
การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ 5-6 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.


Tags: การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ มิถุนายน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics

ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics

รายการนี้จะพาไปดูวิธีการสอนออกเสียง และการสะกดคำให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล คุณครูโรงเรียนประถมบลูเกทส์ฟีลด์ ประเทศอังกฤษ จะมาเ...


Tags: ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล ประเทศอังกฤษ จะมาเ
stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้

stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้

ผลงานการสร้างสื่อการสอนสำหรับเด็กของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง.


Tags: stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้ ในรายวิชา มราชภัฏลำปาง
ดร. แก้ว

ดร. แก้ว

ถ่ายดร.แก้วเก็บตัวอย่างงานวิจัย.


Tags: ดร. แก้ว
นิทานเรื่อง แมวกับแม่ไก่

นิทานเรื่อง แมวกับแม่ไก่

ผลงานการสร้างนิทานสำหรับเด็กเรื่อง แมวกับแม่ไก่ ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง.


Tags: นิทานเรื่อง แมวกับแม่ไก่ แมวกับแม่ไก่ ในรายวิชา มราชภัฏลำปาง
สื่อการเรียนรู้ดนตรี (Intro)

สื่อการเรียนรู้ดนตรี (Intro)

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีตะวันตก จัดทำโดย โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศของเด็กผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี วิทยาลัยดุร...


Tags: สื่อการเรียนรู้ดนตรี (Intro) สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีตะวันตก จัดทำโดย วิทยาลัยดุร
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรม "การวิจัยในชั้นเรียน" www.sakdibhornssup.org.


Tags: มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรม wwwsakdibhornssuporg
ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์) - Lesson on a Plate : Murder Mystery Math

This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด