วิจัย 5 บท ปฐมวัย

รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม

รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม

นำเสนองานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการอ่านและสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยมาต...


Tags: รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม นำเสนองานวิจัยเรื่อง
การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


Tags: การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล
เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

วิดีโอนี้ใช้ประกอบการทำรายงานกลุ่มเพื่อส่งอาจารย์เท่านั้น จัดทำโดย...


Tags: เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำโดย
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
วิจัยหลักสูตรปฐมวัย 1

วิจัยหลักสูตรปฐมวัย 1

การวิจัยหลักสูตรปฐมวัย สพป ฉช 2 6 พ.ค 2558 ขาย ที่ดิน โรงแรม สินค้าชุมชน และ...


Tags: วิจัยหลักสูตรปฐมวัย 1 การวิจัยหลักสูตรปฐมวัย ที่ดิน โรงแรม สินค้าชุมชน
วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


Tags: วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ โดยคุณวัฒน์.


Tags: ตัวอย่างบทที่ 4.MOV โดยคุณวัฒน์
สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559

สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559

งานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดื...


Tags: สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559 ช่วงวัย

This page loaded in 1 seconds.