วิจัย 5 บท ปฐมวัย

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและตัวนักเรียนต่อไปครับผม เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ...


Tags: วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

ดูสื่อการสอนอื่น ๆ และโหลดแบบฝึกหัด เพลง บัตรภาพ คลิกได้ที่http://kannikamedia.blogspot.com/สนใจสั่งสื่อต่าง ๆ คลิกได้ที่https://www.facebook.com/kanmadeshop...


Tags: สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย ดูสื่อการสอนอื่น และโหลดแบบฝึกหัด บัตรภาพ
ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ โดยคุณวัฒน์.


Tags: ตัวอย่างบทที่ 4.MOV โดยคุณวัฒน์
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นอนุบาลศึกษา ที่อาคารอนุบาลศึกษาป...


Tags: โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ที่อาคารอนุบาลศึกษาป
การจัดการเรียนการสอนอนุบาล 1

การจัดการเรียนการสอนอนุบาล 1

วิดีทัศน์การศึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 สอนโดยคุณครูธนวรรณ สนโศรก และ Paocai ครูชาวจีน ของโรเรียนมารีย์อนุสรณ์.


Tags: การจัดการเรียนการสอนอนุบาล 1 วิดีทัศน์การศึกษา สอนโดยคุณครูธนวรรณ สนโศรก Paocai ครูชาวจีน ของโรเรียนมารีย์อนุสรณ์
บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อในการนำเสนองานและให้ความรู้ บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (03...


Tags: บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ บทที่
การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ 5-6 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.


Tags: การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ มิถุนายน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
Internal Auditing  บทที่ 11

Internal Auditing บทที่ 11

Internal Auditing บทที่ 11 การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบ RMUTI AC 4/2 จ-ส จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา.


Tags: Internal Auditing บทที่ 11 Internal Auditing บทที่ RMUTI
VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 ใช้บรรยายประกอบการหาค่าสถิติ T-test & F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดย ดร.เชาวลิต เหมะธุลิน ...


Tags: VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ ตอนที่ Ttest Ftest ดรเชาวลิต เหมะธุลิน
Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

ตัวอย่าง Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" โดย อ.วราวุฒิ ครูส่ง ซึ่งได้ยกเป็นตัวอย่างสำหรับนักศึกษาสาขาสุขาภิบาลอาหาร.


Tags: Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" ตัวอย่าง เรื่อง อวราวุฒิ ครูส่ง
VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 4

VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 4

VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 ใช้บรรยายประกอบการหาค่าสถิติ T-test & F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดย ดร.เชาวลิต เหมะธุลิน ...


Tags: VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ ตอนที่ Ttest Ftest ดรเชาวลิต เหมะธุลิน
บทสัมภาษณ์รายการสะพานสายรุ้ง๐๒

บทสัมภาษณ์รายการสะพานสายรุ้ง๐๒

บทสัมภาษณ์ร.ร.อนุบาลบ้านพลอยภูมิจากรายการสะพานสายรุ้ง ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ทางช่อง ASTV.


Tags: บทสัมภาษณ์รายการสะพานสายรุ้ง๐๒ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ มกราคม ทางช่อง
ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics

ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics

รายการนี้จะพาไปดูวิธีการสอนออกเสียง และการสะกดคำให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล คุณครูโรงเรียนประถมบลูเกทส์ฟีลด์ ประเทศอังกฤษ จะมาเ...


Tags: ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล ประเทศอังกฤษ จะมาเ

This page loaded in 1 seconds.