วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Search Videos :
powered by
วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


Tags: วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

ดูสื่อการสอนอื่น ๆ และโหลดแบบฝึกหัด เพลง บัตรภาพ คลิกได้ที่http://kannikamedia.blogspot.c...


Tags: สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย ดูสื่อการสอนอื่น และโหลดแบบฝึกหัด บัตรภาพ
Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

ตัวอย่าง Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" โดย อ.วราวุฒิ ครูส่ง ซึ่งได้ยกเป็นตัวอย่า...


Tags: Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" ตัวอย่าง เรื่อง อวราวุฒิ ครูส่ง ซึ่งได้ยกเป็นตัวอย่า
stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้

stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้

ผลงานการสร้างสื่อการสอนสำหรับเด็กของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในร...


Tags: stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้
สอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี เก่ง กล้า

สอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี เก่ง กล้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปก...


Tags: สอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี เก่ง กล้า อบรมเชิงปฏิบัติการ
สวนหม่อน

สวนหม่อน

การพูดรายงานหน้าชั้นในประเด็นเค้าโครงของรายงาน ในการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษากลุ่มสวนหม่อน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสต...


Tags: สวนหม่อน ของนักศึกษากลุ่มสวนหม่อน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ คณะครุศาสต
การบริหารหารจัดชั้นเรียน สมบูรณ์ แบบ

การบริหารหารจัดชั้นเรียน สมบูรณ์ แบบ

ศึกษาดูงาน ณ ที่โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ในวิชา การบริหารการจัด...


Tags: การบริหารหารจัดชั้นเรียน สมบูรณ์ แบบ ศึกษาดูงาน ในวิชา การบริหารการจัด
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรม "การวิจัยในชั้นเรียน" www.sakdibhornssup.org.


Tags: มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรม wwwsakdibhornssuporg
ดร. แก้ว

ดร. แก้ว

ถ่ายดร.แก้วเก็บตัวอย่างงานวิจัย.


Tags: ดร. แก้ว

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด