วิจัย 5 บท ปฐมวัย

รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม

รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม

นำเสนองานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการอ่านและสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยมาต...


Tags: รายงานผลการวิจัย วิชานวัตกรรม นำเสนองานวิจัยเรื่อง
เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

วิดีโอนี้ใช้ประกอบการทำรายงานกลุ่มเพื่อส่งอาจารย์เท่านั้น จัดทำโดย...


Tags: เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำโดย
วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


Tags: วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
วิจัยหลักสูตรปฐมวัย 1

วิจัยหลักสูตรปฐมวัย 1

การวิจัยหลักสูตรปฐมวัย สพป ฉช 2 6 พ.ค 2558 ขาย ที่ดิน โรงแรม สินค้าชุมชน และ...


Tags: วิจัยหลักสูตรปฐมวัย 1 การวิจัยหลักสูตรปฐมวัย ที่ดิน โรงแรม สินค้าชุมชน
การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


Tags: การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล
ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ โดยคุณวัฒน์.


Tags: ตัวอย่างบทที่ 4.MOV โดยคุณวัฒน์
วิจัยเผยเด็กติดสื่อใหม่สูง

วิจัยเผยเด็กติดสื่อใหม่สูง

นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเย...


Tags: วิจัยเผยเด็กติดสื่อใหม่สูง นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
RSU Society : งานวิจัย เรื่อง "โลจิสติกส์ในการศึกษากับความสำเร็จในการประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา"
วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง 9 ช่องมาฝึกนักเรียนที่ไม่มีสมาธิในการเร...


Tags: วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง
Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

ตัวอย่าง Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" โดย อ.วราวุฒิ ครูส่ง ซึ่งได้ยกเป็นตัวอย่า...


Tags: Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" ตัวอย่าง เรื่อง อวราวุฒิ ครูส่ง ซึ่งได้ยกเป็นตัวอย่า

This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด