วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Video (click here to hide/see results)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูปฐมวัยพันธ์ใหม่กับการทำวิจัยในชั้นเ - YouTube

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูปฐมวัยพันธ์ใหม่กับการทำวิจัยในชั้นเ - YouTube


สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - YouTube

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - YouTube


การจัดบอร์ดปฐมวัย - YouTube

การจัดบอร์ดปฐมวัย - YouTube


13 ด้านที่ 5 6 โครงการวิจัย แล็ปแห่งชาติ และด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยว - YouTube

13 ด้านที่ 5 6 โครงการวิจัย แล็ปแห่งชาติ และด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยว - YouTube


บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - YouTube

บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - YouTube


สถิติและหลักวิจัยทางการศึกษา ปฐมนิเทศ Segment1 - YouTube

สถิติและหลักวิจัยทางการศึกษา ปฐมนิเทศ Segment1 - YouTube


งานวิจัยภาษาอังกฤษ01 - YouTube

งานวิจัยภาษาอังกฤษ01 - YouTube


โปรแกรมช่วยสอนระดับชั้น อนุบาล 3 - YouTube

โปรแกรมช่วยสอนระดับชั้น อนุบาล 3 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.