วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

MPA 202 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป...


Tags: ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1) ดรกฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป
Teachers as Learners ห้องพักครู : สังคมศึกษากับทักษะชีวิต

Teachers as Learners ห้องพักครู : สังคมศึกษากับทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต และ ทักษะสังคม คือทักษะที่จะช่วยให้เด็กสามารถอยู่ในสังคม...


Tags: Teachers as Learners ห้องพักครู : สังคมศึกษากับทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะสังคม
โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


Tags: โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 เพื่อการศึกษาระดับชั้น
ความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน - Springnews

ความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน - Springnews

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยอย่างไรแ...


Tags: ความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน - Springnews
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

RE4201 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา Setion AH เสนอต่อ...


Tags: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย RE4201 วิชาเอกสังคมศึกษา Setion เสนอต่อ
การนิเทศการสอน

การนิเทศการสอน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน...


Tags: การนิเทศการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียน
วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง 9 ช่องมาฝึกนักเรียนที่ไม่มีสมาธิในการเร...


Tags: วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง
แรงสนับสนุนทางสังคม.PETER

แรงสนับสนุนทางสังคม.PETER

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม.


Tags: แรงสนับสนุนทางสังคม.PETER

This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด