วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Search Videos :
powered by
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

MPA 202 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป...


Tags: ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1) ดรกฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป
วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาชุดการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา...


Tags: วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาชุดการสอน
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะคร...


Tags: การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


Tags: โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 เพื่อการศึกษาระดับชั้น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

RE4201 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา Setion AH เสนอต่อ...


Tags: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย RE4201 วิชาเอกสังคมศึกษา Setion เสนอต่อ
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางระบ...


Tags: ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางระบ
AH1-บทที่1-RE4201

AH1-บทที่1-RE4201

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่ม AH1 สังคมศึกษา54 1. นางสาวพัสวี สอนง่าย 541171007 (ส้มโอ) 2. นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์ 54...


Tags: AH1-บทที่1-RE4201 กลุ่ม สังคมศึกษา54 นางสาวพัสวี สอนง่าย ส้มโอ นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์
ตะลุยถ้ำเอราวัณ

ตะลุยถ้ำเอราวัณ

เป็นงานศึกษาค้นคว้าวิจัย วิชาภูมิศาสตร์กายภาค ค.5408 มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...


Tags: ตะลุยถ้ำเอราวัณ เป็นงานศึกษาค้นคว้าวิจัย วิชาภูมิศาสตร์กายภาค ค5408 มหาวิทยาลัยราชภัฏเ
เตรียมพื้นฐานวิจัย

เตรียมพื้นฐานวิจัย

จัดทำโดย 1.นางสาวพรเพ็ญ ไฝศักดิ์ รหัส 541171001 2.นางสาวศิรินันท์ สารทอง รหัส...


Tags: เตรียมพื้นฐานวิจัย จัดทำโดย 1นางสาวพรเพ็ญ ไฝศักดิ์ 2นางสาวศิรินันท์ สารทอง
การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายค...


Tags: การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง รูปแบบ โดยสุนทร

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด