วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน

วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน

วิดีโอนี้เป็นการรวมภาพในการลงพื้นที่วิจัย เรื่ิอง ศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน วิชา ท้องถิ่นศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษ...


Tags: วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน เรื่ิอง ท้องถิ่นศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษ
ปี 2556 วิชา สังคมศึกษา ตอน สังคมวิทยา ตอนที่ 3

ปี 2556 วิชา สังคมศึกษา ตอน สังคมวิทยา ตอนที่ 3

ปี 2556 วิชา สังคมศึกษา ตอน สังคมวิทยา ตอนที่ 3 ผู้สอน อ.สิริภัทร ชื่นค้า ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2556 รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย 19.30 - 21.30 น. สถานี...


Tags: ปี 2556 วิชา สังคมศึกษา ตอน สังคมวิทยา ตอนที่ 3 สังคมศึกษา สังคมวิทยา ตอนที่ ผู้สอน อสิริภัทร ชื่นค้า ออกอากาศวันที่ กันยายน สถานี
โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด็กเพลิดเพลินกับการเรียนในรูปแบบของเกมส์มัิลติมีเดีย ที่มีภาพสมจริง พร้อมเสียง.


Tags: โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 เพื่อการศึกษาระดับชั้น ที่มีภาพสมจริง พร้อมเสียง
สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power

สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power

รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภ...


Tags: สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power ประการ ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก
วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาชุดการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หน่วยสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในมาตราฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัดที่ 3/4 ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเ...


Tags: วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาชุดการสอน หน่วยสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในมาตราฐาน ตัวชี้วัดที่ ของนักเรียนชั้น
สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers

สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers

โรงเรียนประถมศึกษาซัมมารี วิกตอเรีย เมืองบาร์โรว์-อิน-เฟอร์เนส ประเทศอังกฤษ ตั้งชมรมวิจัยหลังเลิกเรียน เพื่อสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับการทำการวิจัยที่มีเหตุผล และเช...


Tags: สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers โรงเรียนประถมศึกษาซัมมารี วิกตอเรีย เมืองบาร์โรว์อินเฟอร์เนส ประเทศอังกฤษ เพื่อสอนเด็ก และเช
ป๊อบ แนะนำตัว RE4201

ป๊อบ แนะนำตัว RE4201

นายปรัชญา อังคุตรานนท์ รหัส 541171027 Section AH โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รหัสวิชา...


Tags: ป๊อบ แนะนำตัว RE4201 นายปรัชญา อังคุตรานนท์ Section โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายวิชา รหัสวิชา
รักษ์ของไทย ใช้ของไทย

รักษ์ของไทย ใช้ของไทย

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดทำโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรท...


Tags: รักษ์ของไทย ใช้ของไทย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา  สมานจิตร

นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา สมานจิตร

ผู้ชนะเลิศการนำเสนอบทความผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 อาคาร 37 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.


Tags: นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา สมานจิตร ครั้งที่ อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ.


Tags: ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี
Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง!

Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง!

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอุดมกาณ์ของผู้บริหารและความร่วมมือของทีมครูคุณภาพ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพท...


Tags: Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง! โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ก่อตั้งขึ้นในปี ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพท
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิเมชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การค้นคว้าวิจัยงานคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดทำโดย อิทธิเช...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ จัดทำโดย อิทธิเช
วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑

วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑

ห้องจริยะ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่.


Tags: วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑ ห้องจริยะ อำเภอหาดใหญ่
งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวันแล้ว น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความมั่น คงและมั่งคั่งของสังคม...


Tags: งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม ในชีวิตประจำวันแล้ว คงและมั่งคั่งของสังคม
ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้

ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้

บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ เหมืองทอง รหัส 541171047 นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วีดีโอนี้เป็นส่วนหน...


Tags: ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ เหมืองทอง นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วีดีโอนี้เป็นส่วนหน
Skool Talk - ปวิตร มหาสารินันทน์ by skoolbuz.com

Skool Talk - ปวิตร มหาสารินันทน์ by skoolbuz.com

อ่านบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ที่ http://www.skoolbuz.com/skoolmag/content/368 หลังจากที่พี่ Skoolbuz ลงเรื่องราวของการเรียนละครเวทีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬา ภาควิชาศ.


Tags: Skool Talk - ปวิตร มหาสารินันทน์ by skoolbuz.com หลังจากที่พี่ Skoolbuz ภาควิชาศ

This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต