วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

O-NET สังคม ครูเดช เฉลยข้อสอบ :ศาสนา 1 ชั้น ป.6

O-NET สังคม ครูเดช เฉลยข้อสอบ :ศาสนา 1 ชั้น ป.6

คลิปความรู้นี้จะช่วยให้นักเรียน และ ผู้สนใจ ใช้ประกอบการทบทวนเพื่อก...


Tags: O-NET สังคม ครูเดช เฉลยข้อสอบ :ศาสนา 1 ชั้น ป.6 ผู้สนใจ ใช้ประกอบการทบทวนเพื่อก
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

MPA 202 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป...


Tags: ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1) ดรกฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป
การค้นข้อมูลงานวิจัยจาก thailis

การค้นข้อมูลงานวิจัยจาก thailis

วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะมาสอนการค้นหางานวิจัยเพื่อนำไปเป็นเเน...


Tags: การค้นข้อมูลงานวิจัยจาก thailis
ปีศักราช - สังคม ป.3

ปีศักราช - สังคม ป.3

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่...


Tags: ปีศักราช - สังคม ป.3 สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วีดีโอนี้จะสอนเกี่
หนังสั้น The lost (ทดลองสร้างสื่อ)

หนังสั้น The lost (ทดลองสร้างสื่อ)

ม.4/15 ส.2.1 จัดทำโดย :นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยา...


Tags: หนังสั้น The lost (ทดลองสร้างสื่อ) จัดทำโดย คณะศึกษาศาตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยา
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
สื่อสรุปทวีปยุโรป(Europe)

สื่อสรุปทวีปยุโรป(Europe)

สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผ...


Tags: สื่อสรุปทวีปยุโรป(Europe)
ปฐมนิเทศชุดวิชา 32725

ปฐมนิเทศชุดวิชา 32725

การปฐมนิเทศชุดวิชาทางออนไลน์(e-Orientation)ชุดวิชา 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสา...


Tags: ปฐมนิเทศชุดวิชา 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสา
ความคิดทางสังคมของพุทธศาสนา : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสู่ความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่

This page loaded in 0 seconds.