วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Search Videos :
powered by
วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาชุดการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา...


Tags: วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาชุดการสอน
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
AH1-บทที่1-RE4201

AH1-บทที่1-RE4201

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่ม AH1 สังคมศึกษา54 1. นางสาวพัสวี สอนง่าย 541171007 (ส้มโอ) 2. นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์ 54...


Tags: AH1-บทที่1-RE4201 กลุ่ม สังคมศึกษา54 นางสาวพัสวี สอนง่าย ส้มโอ นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางระบ...


Tags: ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางระบ
รักษ์ของไทย ใช้ของไทย

รักษ์ของไทย ใช้ของไทย

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร...


Tags: รักษ์ของไทย ใช้ของไทย
'ความเหลื่อมล้ำ' ปัญหาใหญ่ที่เกาะกินสังคมไทย

'ความเหลื่อมล้ำ' ปัญหาใหญ่ที่เกาะกินสังคมไทย

ตรงประเด็นข่าวค่ำ : "ความเหลื่อมล้ำ" ปัญหาใหญ่ที่เกาะกินสังคมไทย "NowTV26" 5-4-57.


Tags: 'ความเหลื่อมล้ำ' ปัญหาใหญ่ที่เกาะกินสังคมไทย ตรงประเด็นข่าวค่ำ
ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้

ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้

บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ เหมืองทอง รหัส 541171047...


Tags: ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ เหมืองทอง
กลุ่ม ONE TWO FOUR บทที่ 7 ตอน 1

กลุ่ม ONE TWO FOUR บทที่ 7 ตอน 1

การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รายวิชา วิถีโลก นำเสนอโดยกลุ่ม ONE TWO FOUR ในหัวข้อ"การจัดระเบียบโลกใหม่" สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย 1. นางสาวธฤษวรรณ ชัยโพธิ์ 2. นาง...


Tags: กลุ่ม ONE TWO FOUR บทที่ 7 ตอน 1 รายวิชา วิถีโลก นำเสนอโดยกลุ่ม สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย นางสาวธฤษวรรณ ชัยโพธิ์
วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑

วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑

ห้องจริยะ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่.


Tags: วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑ ห้องจริยะ อำเภอหาดใหญ่
สื่อแหลมผักเบี้ย.mpg

สื่อแหลมผักเบี้ย.mpg

เป็นสื่อที่เกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ...


Tags: สื่อแหลมผักเบี้ย.mpg
TU110_170211 ตอนที่ 2/2

TU110_170211 ตอนที่ 2/2

เทปบันทึกการบรรยายวิชา มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ หัวข้อ สถาปัตยกรรมส...


Tags: TU110_170211 ตอนที่ 2/2 เทปบันทึกการบรรยายวิชา มธ110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ หัวข้อ สถาปัตยกรรมส

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด