วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Search Videos :
powered by
วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาชุดการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา...


Tags: วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาชุดการสอน
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg

การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชิชาภ...


Tags: เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg เรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะคร...


Tags: การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
AH1-บทที่1-RE4201

AH1-บทที่1-RE4201

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่ม AH1 สังคมศึกษา54 1. นางสาวพัสวี สอนง่าย 541171007 (ส้มโอ) 2. นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์ 54...


Tags: AH1-บทที่1-RE4201 กลุ่ม สังคมศึกษา54 นางสาวพัสวี สอนง่าย ส้มโอ นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางระบ...


Tags: ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางระบ
รักษ์ของไทย ใช้ของไทย

รักษ์ของไทย ใช้ของไทย

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร...


Tags: รักษ์ของไทย ใช้ของไทย
ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่...


Tags: ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง วันที่ กันยายน

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด