วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Video (click here to hide/see results)

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ - YouTube

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ - YouTube


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (15 นาที) - YouTube

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (15 นาที) - YouTube


สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power - YouTube

สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power - YouTube


เรียนสังคม ม.รำไพ csit - YouTube

เรียนสังคม ม.รำไพ csit - YouTube


จิตวิทยาและการแนะแนว TRU. รุ่น7/52.wmv - YouTube

จิตวิทยาและการแนะแนว TRU. รุ่น7/52.wmv - YouTube


เสนอ - YouTube

เสนอ - YouTube


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (15 นาที) - YouTube

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (15 นาที) - YouTube


ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3 - YouTube

ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.