วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Search Videos :
powered by

Relate Keyword for วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Video (click here to hide/see results)

งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม - YouTube

งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม - YouTube


งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ - YouTube

งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ - YouTube


สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power - YouTube

สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power - YouTube


เรียนสังคม ม.รำไพ csit - YouTube

เรียนสังคม ม.รำไพ csit - YouTube


ทดสอบภาพถ่ายทางอากาศ : ม.ฟาร์ฯ (U-FAR) - YouTube

ทดสอบภาพถ่ายทางอากาศ : ม.ฟาร์ฯ (U-FAR) - YouTube


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (15 นาที) - YouTube

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (15 นาที) - YouTube


เสนอ - YouTube

เสนอ - YouTube


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - YouTube

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - YouTube


This page loaded in 0 seconds.