วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

Search Videos :
powered by
มมร วิทยานิพนธ์ phd mbu 3-2.mp4

มมร วิทยานิพนธ์ phd mbu 3-2.mp4

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ดอกเตอร์ นาวาเอกรชต แหล่งสิน ประธานนักศึกษาปริญญาเอก phd mbu รุ่น 3 สอบผ่านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏ...


Tags: มมร วิทยานิพนธ์ phd mbu 3-2.mp4 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ดอกเตอร์ นาวาเอกรชต แหล่งสิน ประธานนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ตอน2).mp4

การตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ตอน2).mp4

โครงการอบรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔.


Tags: การตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ตอน2).mp4 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ เมษายน
ทีสิส Thesis Animation 2D [The Fraction Of A second]  Trailer

ทีสิส Thesis Animation 2D [The Fraction Of A second] Trailer

Animated short film a story about The Royal Thai Army in Three Southernmost Provinces of Thailand. This is my thesis project incomplete, so movie release com.


Tags: ทีสิส Thesis Animation 2D [The Fraction Of A second] Trailer Animated short story about Royal Three Southernmost Provinces Thailand thesis
วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4

วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4

(พาเวอร์พ้อย) วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบความเชื่อของคนหมู่บ้านเปรมสุข ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านบน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง...


Tags: วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4 พาเวอร์พ้อย วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านบน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
เพลง ภูมิใจใน มจร

เพลง ภูมิใจใน มจร

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ http://www.facebook.com/mcunsw อ้างอิงเสียงเพลง...http://youtu.be/bIZ9Mg3AOLY ดาวโหลด..http://www.mediafire.com/?wg0weeg1cq95a1n ...


Tags: เพลง ภูมิใจใน มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
BTU-DEEP 3: การวิจัยเอกสารของนิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา มกธ.

BTU-DEEP 3: การวิจัยเอกสารของนิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา มกธ.

14 ธันวาคม 2556 นิสิตปริญญาเอกสายอิงประสบการณ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังปรึกษาหารือการวางแผน เตรียมการและการดำเนินการทำวิจัยเอกสาร ...


Tags: BTU-DEEP 3: การวิจัยเอกสารของนิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา มกธ. ธันวาคม สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังปรึกษาหารือการวางแผน
หัวข้อโครงการวิจัยทาง รปศ.

หัวข้อโครงการวิจัยทาง รปศ.

ปัญหาของผู้ทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มักคิดไม่ออกว่าควรตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยว่าอะไรดี คำแนะนำอย่างง่ายๆ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์...


Tags: หัวข้อโครงการวิจัยทาง รปศ. คำแนะนำอย่างง่ายๆ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดรเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

  • 1
This page loaded in 1 seconds.