วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

มมร วิทยานิพนธ์ phd mbu 3-2.mp4

มมร วิทยานิพนธ์ phd mbu 3-2.mp4

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ดอกเตอร์ นาวาเอกรชต แหล่งสิน ประธานนักศึกษาปริญญาเอก phd mbu รุ่น 3 สอบผ่านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏ.


Tags: มมร วิทยานิพนธ์ phd mbu 3-2.mp4 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ดอกเตอร์ นาวาเอกรชต แหล่งสิน ประธานนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ตอน2).mp4

การตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ตอน2).mp4

โครงการอบรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔.


Tags: การตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ตอน2).mp4 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ เมษายน
สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น

สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ประมวลเหตุการณ์สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น - เสียงเพลงที่ได้ยิน เกิดจากการทดลองเครื่องเสียงก่อนเข้าสู่การสัมมนา ถ่ายตอนประมาณ ๐๖.๑๕ น.


Tags: สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น เสียงเพลงที่ได้ยิน ถ่ายตอนประมาณ
ทีสิส Thesis Animation 2D [The Fraction Of A second]  Trailer

ทีสิส Thesis Animation 2D [The Fraction Of A second] Trailer

Animated short film a story about The Royal Thai Army in Three Southernmost Provinces of Thailand. This is my thesis project incomplete, so movie release com.


Tags: ทีสิส Thesis Animation 2D [The Fraction Of A second] Trailer Animated short story about Royal Three Southernmost Provinces Thailand thesis
คนดังนั่งเคลียร์ โกโก้ จัดเต็ม แฉ! ดิว the star9

คนดังนั่งเคลียร์ โกโก้ จัดเต็ม แฉ! ดิว the star9

รายการ "คนดังนั่งเคลียร์" พิธีกร อ. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ออกอากาศทุกวัน เวลา 07.00 /11.00 / 17.00 / 20.00 / 23.00 น. ทางช่องสตาร์แม็กซ์ บันเทิงครบรส กด...


Tags: คนดังนั่งเคลียร์ โกโก้ จัดเต็ม แฉ! ดิว the star9 รายการ พิธีกร ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ออกอากาศทุกวัน ทางช่องสตาร์แม็กซ์ บันเทิงครบรส
วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4

วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4

(พาเวอร์พ้อย) วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบความเชื่อของคนหมู่บ้านเปรมสุข ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านบน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง...


Tags: วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4 พาเวอร์พ้อย วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านบน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
เพลง ภูมิใจใน มจร

เพลง ภูมิใจใน มจร

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ http://www.facebook.com/mcunsw อ้างอิงเสียงเพลง...http://youtu.be/bIZ9Mg3AOLY ดาวโหลด..http://www.mediafire.com/?wg0weeg1cq95a1n ...


Tags: เพลง ภูมิใจใน มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
BTU-DEEP 3: การวิจัยเอกสารของนิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา มกธ.

BTU-DEEP 3: การวิจัยเอกสารของนิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา มกธ.

14 ธันวาคม 2556 นิสิตปริญญาเอกสายอิงประสบการณ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังปรึกษาหารือการวางแผน เตรียมการและการดำเนินการทำวิจัยเอกสาร ...


Tags: BTU-DEEP 3: การวิจัยเอกสารของนิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา มกธ. ธันวาคม สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังปรึกษาหารือการวางแผน
หัวข้อโครงการวิจัยทาง รปศ.

หัวข้อโครงการวิจัยทาง รปศ.

ปัญหาของผู้ทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มักคิดไม่ออกว่าควรตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยว่าอะไรดี คำแนะนำอย่างง่ายๆ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์...


Tags: หัวข้อโครงการวิจัยทาง รปศ. คำแนะนำอย่างง่ายๆ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดรเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

  • 1
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต