ศิลปะ ป.1

การวาดภาพ

การวาดภาพ

สื่อการสอน วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.


Tags: การวาดภาพ สื่อการสอน วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่
นาฏศิลป์ป.1 #1/5 - ลีลาเคลื่อนไหวอิสระ

นาฏศิลป์ป.1 #1/5 - ลีลาเคลื่อนไหวอิสระ

สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง "การปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น" ชั้นปร...


Tags: นาฏศิลป์ป.1 #1/5 - ลีลาเคลื่อนไหวอิสระ สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง ชั้นปร
สื่อการเรียนรู้ศิลปะ ป.5

สื่อการเรียนรู้ศิลปะ ป.5

สื่อมัลติมีเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที...


Tags: สื่อการเรียนรู้ศิลปะ ป.5 ของนักศึกษาชั้นปีที

This page loaded in 0 seconds.