สังคม ป.2

Search Videos :
powered by
สังคมฯ ป.2 คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตอน 1 ครูจรรยา ใจดีเจริญ
ปฏิทินของฉัน - สังคม ป.1

ปฏิทินของฉัน - สังคม ป.1

วันนี้เราจะมา ฝึกดูปฏิทิน กัน - วันสำคัญ บนปฏิทิน บทเรียนอิเล็กทรอกนิ...


Tags: ปฏิทินของฉัน - สังคม ป.1 วันนี้เราจะมา ฝึกดูปฏิทิน วันสำคัญ บนปฏิทิน บทเรียนอิเล็กทรอกนิ
สังคมฯ ป.2 การใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ ตอน 1 ครูจรรยา ใจดีเจริญ
สังคมฯ ป.2 วันสำคัญที่ปรากฎในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตอนที่ 2

This page loaded in 1 seconds.