สังคม ป.2

สังคมฯ ป.2 คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตอน 1 ครูจรรยา ใจดีเจริญ
สังคมฯ ป.2 วันสำคัญที่ปรากฎในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตอนที่ 2
สังคมฯ ป.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 1 ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์
สังคมฯ ป.2 การใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ ตอนที่ 2  ครูจรรยา ใจดีเจริญ
สังคมฯ ป.2 วันสำคัญในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตอนที่ 1 ครูจรรยา ใจดีเจริญ
สังคมฯ ป.2 การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอนที่ 1 ครูศิริพร หวังวัฒนา
สังคมฯ ป.2 คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตอนที่ 2 ครูจรรยา ใจดีเจริญ
สังคมฯ ป.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์
สังคมฯ ป.2 การใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ ตอน 1 ครูจรรยา ใจดีเจริญ

This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด