สื่อการสอนคณิตศาสตร์

Search Videos :
powered by
สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ

มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็น ความหมายการคูณ หรือโจทย์ปัญหาการคูณที่ว่ายากแส...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการคูณ มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ไม่ว่าจะเป็น ความหมายการคูณ
สื่อการสอน กลุ่มที่ 23

สื่อการสอน กลุ่มที่ 23

ชื่อสื่อ "วงล้อพาเพลิน" ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 10 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางสาวนวภัทร จิตตะโสภา ...


Tags: สื่อการสอน กลุ่มที่ 23 ชื่อสื่อ จัดทำโดย นางสาวนวภัทร จิตตะโสภา
สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก

มาเรียนรู้เรื่องการบวก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.matheazy.com.


Tags: สื่อการสอน เรื่องการบวก มาเรียนรู้เรื่องการบวก
สื่อการเรียนการสอน Magic Box

สื่อการเรียนการสอน Magic Box

วีดีโอสื่อการเรียนการสอน Magic Box เป็นสื่อนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันไอเดียความคิด และผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการผลิตสื่อการเรียนการสอ...


Tags: สื่อการเรียนการสอน Magic Box วีดีโอสื่อการเรียนการสอน Magic
สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

มาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ดูสิว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมต่างๆ นั้นหากันอย่...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ ดูสิว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมต่างๆ นั้นหากันอย่
สื่อการสอน เรื่องร้อยละ

สื่อการสอน เรื่องร้อยละ

มาเรียนรู้เรื่องร้อยละ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว เอาชนิดที่เข้าใจแบบเห็นภาพกันเลย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องร้อยละ มาเรียนรู้เรื่องร้อยละ
สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์

ใช้เสริมทักษะให้แกเด็กให้มีความจำดีขึ้น.


Tags: สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ปฐมวัย

คณิตศาสตร์ปฐมวัย

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปฐมวัย ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.


Tags: คณิตศาสตร์ปฐมวัย ปฐมวัย แผนกคอมพิวเตอร์
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 51  การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 51 การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องที่ 51 การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ (อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ ผู้ชำนาญสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.) โครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศ...


Tags: เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 51 การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องที่ อภีมวัจน์ ธรรมใจ
สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น.

สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น.

มาเรียนรู้เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น. ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.matheazy.com.


Tags: สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น.
วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย --------------------------------------------------------------------------------- สื่อการสอนภายในโ...


Tags: วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย วิชาคณิตศาสตร์ สื่อการสอนภายในโ
สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน

มาเรียนรู้เรื่องจำนวน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่น่าเบื่อ แถมยังได้ความรู้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ความหมายเรื...


Tags: สื่อการสอน เรื่องจำนวน มาเรียนรู้เรื่องจำนวน ไม่น่าเบื่อ แถมยังได้ความรู้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ความหมายเรื
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น

นำเสนอ คุณครู ธีรพงษ์ สุขสมทรง วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 จัดทำโดย นางสาว ภวิษย์พร เพ็ญพฤกษากุล นางสาว วริศรา ใจแก้วทิ นางสาว อาริยา ประชานุรักษ์ ชั้นมัธยมศึ...


Tags: สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น นำเสนอ คุณครู ธีรพงษ์ สุขสมทรง คณิตศาสตร์พื้นฐาน จัดทำโดย นางสาว ภวิษย์พร เพ็ญพฤกษากุล นางสาว
สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วิดีโอสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณเศษส่วน.


Tags: สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณเศษส่วน
สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย แบบฝึกคณิตศาสตร์ บวก ลบเลขไม่เกิน 10 เรียนสนุก มีภาพการ์ตูน สีสันสดใส มีการโต้ตอบกับผู้เรียน เสร็จแล้วรวมคะแนน เหมาะแก่การเรียนรู้...


Tags: สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แบบฝึกคณิตศาสตร์ ลบเลขไม่เกิน เรียนสนุก มีภาพการ์ตูน สีสันสดใส มีการโต้ตอบกับผู้เรียน เสร็จแล้วรวมคะแนน เหมาะแก่การเรียนรู้
สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก

มาเรียนรู้เรื่องการอ่านเวลาและน้ำหนัก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.ma...


Tags: สื่อการสอน เรื่องเวลา/น้ำหนัก
การบวกเศษส่วน.wmv

การบวกเศษส่วน.wmv

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกเศษส่วน ด้วยบล็อกไม้.


Tags: การบวกเศษส่วน.wmv สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกเศษส่วน ด้วยบล็อกไม้

This page loaded in 1 seconds.