สื่อการสอนคณิตศาสตร์

Video (click here to hide/see results)

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ - YouTube

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ - YouTube


สื่อการสอน เรื่องการคูณ - YouTube

สื่อการสอน เรื่องการคูณ - YouTube


Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum - YouTube

Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum - YouTube


สื่อการสอน เรื่องการบวก - YouTube

สื่อการสอน เรื่องการบวก - YouTube


ตัวอย่าง-ผลงานสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ + แบบทดสอบ - YouTube

ตัวอย่าง-ผลงานสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ + แบบทดสอบ - YouTube


สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น. - YouTube

สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น. - YouTube


สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ - YouTube

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ - YouTube


สื่อการสอน เรื่องการหาร - YouTube

สื่อการสอน เรื่องการหาร - YouTube


This page loaded in 1 seconds.