สื่อการสอนคณิตศาสตร์

Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum

Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum

Project innovation Math for Kids :สื่อการสอนคณิตคิดสนุก สื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื...


Tags: Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum Project innovation
สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

มาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะท...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ ที่จะท
จำนวนลบกับการลบ คณิตฯ ม.1

จำนวนลบกับการลบ คณิตฯ ม.1

คณิตคิดสนุก : จำนวนลบกับการลบ คณิตศาสตร์ ม.1 มาตรฐาน ค 1.1 ค 1.2 ค 1.4 การบวกและก...


Tags: จำนวนลบกับการลบ คณิตฯ ม.1 คณิตคิดสนุก จำนวนลบกับการลบ คณิตศาสตร์ มาตรฐาน การบวกและก
สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ

มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องการคูณ มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ที่จะทำให้คณ
สื่อการสอน เรื่องร้อยละ

สื่อการสอน เรื่องร้อยละ

มาเรียนรู้เรื่องร้อยละ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณ...


Tags: สื่อการสอน เรื่องร้อยละ มาเรียนรู้เรื่องร้อยละ ที่จะทำให้คณ
สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน

มาเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้ค...


Tags: สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน มาเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ที่จะทำให้ค
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง มัธยฐาน(Medain)

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง มัธยฐาน(Medain)

จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จัง...


Tags: สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง มัธยฐาน(Medain) โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง
ร้อยละ - สื่อการสอน คณิตศาสตร์ ป.6

ร้อยละ - สื่อการสอน คณิตศาสตร์ ป.6

สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 - ม.3 http://www.otpchelp.com สื่อการเรียนการสอน คณิ...


Tags: ร้อยละ - สื่อการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 สื่อการเรียนการสอน

This page loaded in 0 seconds.