สื่อการสอนภาษาไทย

สื่อการสอนภาษาไทย เรื่องไตรยางค์ part 1

สื่อการสอนภาษาไทย เรื่องไตรยางค์ part 1

สื่อการสอนภาษาไทยเรื่องไตรยางค์ โดย นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.


Tags: สื่อการสอนภาษาไทย เรื่องไตรยางค์ part 1 นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สื่อการสอน ชุด คำไทย ใครทำ

สื่อการสอน ชุด คำไทย ใครทำ

ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ได้แก่ คำมูล คำประสม และคำซ้อน.


Tags: สื่อการสอน ชุด คำไทย ใครทำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ได้แก่ คำมูล คำประสม และคำซ้อน
การสาธิตการใช้สื่อการสอน"พี่ใจดี"

การสาธิตการใช้สื่อการสอน"พี่ใจดี"

การสาธิตการใช้สื่อการสอน"พี่ใจดี"จัดทำโดยกลุ่ม Thai team ในรายวิชา สื่อการสอนเบื้องต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.


Tags: การสาธิตการใช้สื่อการสอน"พี่ใจดี" ในรายวิชา สื่อการสอนเบื้องต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
how to funny box

how to funny box

ขั้นตอนการทำสื่อการสอนภาษาอังกฤษชุดFUNNY BOX SET.


Tags: how to funny box
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำราชาศัพท์  HD 720p

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำราชาศัพท์ HD 720p

สื่อการเรียนการสอน เรื่องคำราชาศัพท์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย รหัส ๕๔ ปี๓ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับครู มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.


Tags: สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำราชาศัพท์ HD 720p สื่อการเรียนการสอน เรื่องคำราชาศัพท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ื่สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ก-ฮ

ื่สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ก-ฮ

ช่วยสำหรับท่องจำพยัญชนะไทยให้มีความสนุกและน่าสนใจมากขึ้น.


Tags: ื่สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ก-ฮ
วีดีโอสื่อการสอนภาษาไทย

วีดีโอสื่อการสอนภาษาไทย

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง...ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร โดย...นางสาวเกศสุดา ธะนะหมอก ^-^ ปล. ช่วยกันติชมด้วยนะคะ.


Tags: วีดีโอสื่อการสอนภาษาไทย สื่อการสอนวิชาภาษาไทย โดยนางสาวเกศสุดา ธะนะหมอก ช่วยกันติชมด้วยนะคะ
สื่อการสอน"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"

สื่อการสอน"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของท่านอาจารย์ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง :: เนื้อในวิดีโอนี้เป็นการสอนออกเสียงตัวอักษรในภาษาอัง...


Tags: สื่อการสอน"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ" หลักการจัดการเรียนรู้ ของท่านอาจารย์ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง
สื่อการสอนภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

สื่อการสอนภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

ผลงานนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ หมู่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา.


Tags: สื่อการสอนภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ ผลงานนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่
สำนวนไทย (สื่อการสอน)

สำนวนไทย (สื่อการสอน)

สื่อการสอน วิชา ภาษาไทย จัดทำโดย นารีกร พุทธิเภษัช ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)


Tags: สำนวนไทย (สื่อการสอน) สื่อการสอน ภาษาไทย จัดทำโดย นารีกร พุทธิเภษัช ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา วัดสามัคคีชัย
สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องระบบเสียงในภาษาไทย

สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องระบบเสียงในภาษาไทย

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก G๓๙ (ท๓๐๒๓๙) ครูผู้สอน นางศิริวรรณ โกฏเพชร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี.


Tags: สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องระบบเสียงในภาษาไทย วรรณกรรมสำหรับเด็ก ท๓๐๒๓๙ ครูผู้สอน นางศิริวรรณ โกฏเพชร จังหวัดราชบุรี

This page loaded in 0 seconds.