หมอลํากลอนบุญช่วง

Search Videos :
powered by
ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ในงานอุปสมบทหมู่ ที่บ้านหนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสบันทึกการแสดงสดหมอลำกลอน ระดับศิลปินแห่งชาติ คุณพ่อทองเจริญ ดาเหลา คุณแม่บุญช่วง เด่นดวง พร้อมลู...


Tags: ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา ในงานอุปสมบทหมู่ ที่บ้านหนองจิก อเมือง จร้อยเอ็ด ระดับศิลปินแห่งชาติ คุณพ่อทองเจริญ ดาเหลา คุณแม่บุญช่วง เด่นดวง พร้อมลู
11 เต้ยเทิดพระเกียรติ หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

11 เต้ยเทิดพระเกียรติ หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

งานชุดนี้เกิดขึ้น เพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งทรงงานหนักและอุทิศตนเพื่อประสกนิ...


Tags: 11 เต้ยเทิดพระเกียรติ หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง งานชุดนี้เกิดขึ้น
12สิงหาคมวันแม่ หมอลำบุญช่วง เด่นดวง

12สิงหาคมวันแม่ หมอลำบุญช่วง เด่นดวง

งานชุดนี้เกิดขึ้น เพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งทรงงานหนักและอุทิศตนเพื่อประสกนิ...


Tags: 12สิงหาคมวันแม่ หมอลำบุญช่วง เด่นดวง งานชุดนี้เกิดขึ้น
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ -มลฤดี

ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ -มลฤดี

หลากหลายผู้คนที่ได้พัดถิ่นฐานออกไปจากแดนดินอิสาน อยากสิให้หวนกลับคืนถิ่นบ้านคอนของพวกเฮา กลับมาศึกษาวัฒนธรรมเก่าแก่ รักษาฮีตคลองของตนไว้ เพื่อความเจริญอารยธร.


Tags: ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ -มลฤดี รักษาฮีตคลองของตนไว้ เพื่อความเจริญอารยธร

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด