หมอลํากลอนบุญช่วง

Search Videos :
powered by
บุญเพ็ง ไฝผิวชัย ลำสอนผู้เฒ่า

บุญเพ็ง ไฝผิวชัย ลำสอนผู้เฒ่า

วิดีโอที่จัดทำขึ้นใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่มีเจตนาที่นำไปใช...


Tags: บุญเพ็ง ไฝผิวชัย ลำสอนผู้เฒ่า ไม่มีเจตนาที่นำไปใช
ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ในงานอุปสมบทหมู่ ที่บ้านหนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสบันทึกกา...


Tags: ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา ในงานอุปสมบทหมู่ ที่บ้านหนองจิก อเมือง จร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสบันทึกกา
หมอลำกลอนย้อนยุกต์ การแสดงสด หมอลำ ยอดรัก และ หมอลำ อุษา ลูกศิษย์ต้น แม่ บุญช่วง พ่อ ทองเจริญ
12สิงหาคมวันแม่ หมอลำบุญช่วง เด่นดวง

12สิงหาคมวันแม่ หมอลำบุญช่วง เด่นดวง

งานชุดนี้เกิดขึ้น เพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ...


Tags: 12สิงหาคมวันแม่ หมอลำบุญช่วง เด่นดวง งานชุดนี้เกิดขึ้น

This page loaded in 1 seconds.