หมอลําเพลิน

แจ่มนภาลำเพลิน

แจ่มนภาลำเพลิน

บันทึกการแสดงสดลำเพลิน แจ่มนภา เพชรพลาญชัย ณ บ้านหนองห้าง อ.กุฉินาราย...


Tags: แจ่มนภาลำเพลิน บันทึกการแสดงสดลำเพลิน แจ่มนภา เพชรพลาญชัย บ้านหนองห้าง อกุฉินาราย
ลำเพลินโบราณ

ลำเพลินโบราณ

ตอนที่ 5 11 Music Video by เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน 54 ขับร้อง อจารย์ สมชาย...


Tags: ลำเพลินโบราณ ตอนที่ Music Video ขับร้อง อจารย์ สมชาย

This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด