หมอเขียว

571020บ่ายค่ายแฟนพันธ์แท้หมอเขียวครั้งที่๙ 1

571020บ่ายค่ายแฟนพันธ์แท้หมอเขียวครั้งที่๙ 1

ค่ายพระไตรปิฏก แฟนพันธ์แท้ ครั้งที่ ๙ บรรยายธรรมโดยอาจารย์หมอเขียว ณ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗.


Tags: 571020บ่ายค่ายแฟนพันธ์แท้หมอเขียวครั้งที่๙ 1 ค่ายพระไตรปิฏก แฟนพันธ์แท้ ครั้งที่ สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ตุลาคม
ยา 9 เม็ด(หมอเขียว)

ยา 9 เม็ด(หมอเขียว)

เทคนิคการดูแลสุขภาพ ตามหลักแพทย์วิธีธรรม โดย หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน)


Tags: ยา 9 เม็ด(หมอเขียว) เทคนิคการดูแลสุขภาพ ตามหลักแพทย์วิธีธรรม หมอเขียวใจเพชร กล้าจน
หมอเขียว การถอนพิษจากร่างกาย ตอน ๑

หมอเขียว การถอนพิษจากร่างกาย ตอน ๑

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ เว็บไซต์หมอเขียว http://www.morkeaw.net/ แฟนเพจหมอเขียวในเฟสบุค http://www.facebook.com/morkeawfansclub กลุ่มหมอเขียวในเฟสบ.


Tags: หมอเขียว การถอนพิษจากร่างกาย ตอน ๑ เว็บไซต์หมอเขียว แฟนเพจหมอเขียวในเฟสบุค กลุ่มหมอเขียวในเฟสบ
1/8 คนค้นคน - หมอเขียว - 0 บาทรักษาทุกโรค

1/8 คนค้นคน - หมอเขียว - 0 บาทรักษาทุกโรค

"ศูนย์บาท รักษาทุกโรค" ได้จริงๆ เพราะหมอที่ดีที่สุด คือ ตัวคุณเอง ไม่ต้องจ่ายเงินให้หมอไม่ต้องเสียค่ายาแพงๆ เพียงคุณเริ่มดูแลสุขภาพโดยใช้ยา 9 เม็ด ซึ่งเป็นหล...


Tags: 1/8 คนค้นคน - หมอเขียว - 0 บาทรักษาทุกโรค ได้จริงๆ เพราะหมอที่ดีที่สุด ตัวคุณเอง ซึ่งเป็นหล
แพทย์วิถีธรรม โรคความดัน เบาหวาน

แพทย์วิถีธรรม โรคความดัน เบาหวาน

การแพทย์วิถีธรรม วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ โรคความดัน เบาหวาน ไขมัน เกิดจากอะไร เรามีคำตอบ จากการบรรยายสุขภาพ ณ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐ...


Tags: แพทย์วิถีธรรม โรคความดัน เบาหวาน การแพทย์วิถีธรรม โรคความดัน เบาหวาน ไขมัน เกิดจากอะไร เรามีคำตอบ จากการบรรยายสุขภาพ
120811_2ทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มี

120811_2ทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มี

สุขภาพดีจะเกิดไม่ได้ถ้าไร้คุณธรรมหรือไร้ธรรมะ การสร้างสุขภาพหรือดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพ,, คุุณธรรมหรือธรรมะนั้นเป็นกุญแจดอกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะไขรหัสเพื่อนำไป...


Tags: 120811_2ทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มี
570616 1นิยาม ๕ปฏิจจสมุปปบาท

570616 1นิยาม ๕ปฏิจจสมุปปบาท

การบรรยายค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร บรรยายโดย อาจารย์หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗.


Tags: 570616 1นิยาม ๕ปฏิจจสมุปปบาท สวนป่านาบุญ อดอนตาล จมุกดาหาร บรรยายโดย อาจารย์หมอเขียวใจเพชร กล้าจน วันที่ มิถุนายน
120919ถามตอบแพทย์วิถีธรรมโดยหมอเขียว

120919ถามตอบแพทย์วิถีธรรมโดยหมอเขียว

ตอบคำถามโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันที่ 19/09/55.


Tags: 120919ถามตอบแพทย์วิถีธรรมโดยหมอเขียว ตอบคำถามโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจนหมอเขียว สวนป่านาบุญ อดอนตาล จมุกดาหาร วันที่
แพทย์วิถีธรรม วิเคราะห์โรคมะเร็ง

แพทย์วิถีธรรม วิเคราะห์โรคมะเร็ง

พบกับแนวทางการวิเคราะห์โรคต่าง ๆ และสาเหตุของการเกิดโรคตามแนวแพทย์วิถีธรรม ณ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล ...


Tags: แพทย์วิถีธรรม วิเคราะห์โรคมะเร็ง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล

This page loaded in 0 seconds.