หลักการเขียนโครงการ

การเขียนโครงการ

การเขียนโครงการ

วันนี้ขอนำเสนอสื่อเรียนรู้ online เรื่องการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ...


Tags: การเขียนโครงการ online
วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


Tags: วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น ที่สนใจในวิธีการเขีย
การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ

การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ

เรื่อง : การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ วิทยากร : อ. วาสนา มานิช วันท...


Tags: การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ เรื่อง วิทยากร วาสนา มานิช
โครงการหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน

โครงการหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน

วิดิทัศน์โครงการหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน วันที่ 5 พฤศจิก...


Tags: โครงการหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน วันที่ พฤศจิก

This page loaded in 1 seconds.