เครื่องแต่งกาย รําวงมาตรฐาน

รำวงมาตรฐาน กรมศิลปากร

รำวงมาตรฐาน กรมศิลปากร

รำวงมาตรฐาน กรมศิลปากร โดย อ.ชวลิต สุนทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน...


Tags: รำวงมาตรฐาน กรมศิลปากร รำวงมาตรฐาน กรมศิลปากร อชวลิต สุนทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รำวงมาตรฐาน10เพลง

รำวงมาตรฐาน10เพลง

สมาชิก ด.ช. จิตรกร สุวรรณเพิ่ม เลขที่1 ด.ช.เดชาธร ทิพย์จ้อย เลขที่4 ด.ช.ธน...


Tags: รำวงมาตรฐาน10เพลง สมาชิก จิตรกร สุวรรณเพิ่ม เลขที่1 ดชเดชาธร ทิพย์จ้อย เลขที่4
รำวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารำ 14 ท่า

รำวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารำ 14 ท่า

ชุดแสดงในงาน "ยิ้มสดใสกับคนสองวัย" โดยสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไ...


Tags: รำวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารำ 14 ท่า ชุดแสดงในงาน
เพลงหญิงไทยใจงาม

เพลงหญิงไทยใจงาม

รางวัลชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐานประเภทประชาชนทั่วไปของสภาวัฒนธรร...


Tags: เพลงหญิงไทยใจงาม
รำวงมาตรฐานของกรมศิลปากร

รำวงมาตรฐานของกรมศิลปากร

รูปแบบการรำวงมาตรฐานของกรมศิลปากร มี 2 รูปแบบ 1.แบบปฏิบัติติดต่อกัน 10...


Tags: รำวงมาตรฐานของกรมศิลปากร รูปแบบ 1แบบปฏิบัติติดต่อกัน

This page loaded in 1 seconds.