เค้าโครงวิจัย

Video (click here to hide/see results)

กลุ่มที่ 5 การนิยามปัญหาเค้าโครงร่างการวิจัย - YouTube

กลุ่มที่ 5 การนิยามปัญหาเค้าโครงร่างการวิจัย - YouTube


นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ - YouTube

นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ - YouTube


วิจัยอย่างไรให้สนุก - YouTube

วิจัยอย่างไรให้สนุก - YouTube


สถิติเพื่อการวิจัย - YouTube

สถิติเพื่อการวิจัย - YouTube


นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ๑๐ - YouTube

นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ๑๐ - YouTube


แบบเสนอเค้าโครง IS2 - YouTube

แบบเสนอเค้าโครง IS2 - YouTube


การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน11 - YouTube

การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน11 - YouTube


บรรยากาศ ผอ ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป. กาฬสินธุ์เขต 3 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 29 ตุลาคม 56 - YouTube

บรรยากาศ ผอ ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป. กาฬสินธุ์เขต 3 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 29 ตุลาคม 56 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.