แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ

T.Pam การทำหนังสือมอบอำนาจ

T.Pam การทำหนังสือมอบอำนาจ

ทุกคนสามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้เอง ไม่ต้องง้อแบบฟอร์มทั่วไปเลยค่ะ...


Tags: T.Pam การทำหนังสือมอบอำนาจ
7นาทีกับการเตรียมตัวไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

7นาทีกับการเตรียมตัวไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ที่สำงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี มีนายจ้างเดินทางมาขอขึ้นทะเบียนแรงงา...


Tags: 7นาทีกับการเตรียมตัวไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

This page loaded in 0 seconds.