แบ่งปันรูป facebook

Search Videos :
powered by
โฆษณา แบ่งปันรูปถ่ายพร้อม share location

โฆษณา แบ่งปันรูปถ่ายพร้อม share location

http://www.facebook.com/nokiasociety การแบ่งปันที่อยู่ด้วย share location ที่มีอยู่ใน Ovi Maps version ใหม่ คุณสามารถบอกสถานะที่อยู่ ปัจจุบ้น พร้อมด้วยภาพประ...


Tags: โฆษณา แบ่งปันรูปถ่ายพร้อม share location การแบ่งปันที่อยู่ด้วย share location ที่มีอยู่ใน version คุณสามารถบอกสถานะที่อยู่ ปัจจุบ้น พร้อมด้วยภาพประ
RMUTT (PR) VER.2 ราชมงคลธัญบุรี

RMUTT (PR) VER.2 ราชมงคลธัญบุรี

http://www.facebook.com/RMUTTCITY THE PRODUCTION OF PUBLIC RELATIONS FILM "RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI" ...


Tags: RMUTT (PR) VER.2 ราชมงคลธัญบุรี PRODUCTION PUBLIC RELATIONS UNIVERSITY TECHNOLOGY
Facebook: Share photos -- not tag.

Facebook: Share photos -- not tag.

คลิปนี้แสดงวิธีการแบ่งปันรูปถ่ายใน Facebook ด้วยการ share แต่หลายคนเลือกวิธี tag. การ tag ทำให้ภาพวิว, ดอกไม้, สัตว์ ฯ มีชื่อคน ทำให้โดยทั่วไปเข้าใจว่า มีภาพ...


Tags: Facebook: Share photos -- not tag. Facebook ด้วยการ share แต่หลายคนเลือกวิธี ทำให้ภาพวิว ดอกไม้ สัตว์ มีชื่อคน ทำให้โดยทั่วไปเข้าใจว่า มีภาพ
ราชมงคลธัญบุรี

ราชมงคลธัญบุรี

ราชมงคลธัญบุรี ภูมิพลภูมีพระราชทานนามไว้ เกียรติขจรไปไกลเลื่องลือ ชื่อบัวสวรรค์ธัญบุรี แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ https://www.facebook.com/RMUTTC...


Tags: ราชมงคลธัญบุรี ราชมงคลธัญบุรี ภูมิพลภูมีพระราชทานนามไว้ เกียรติขจรไปไกลเลื่องลือ ชื่อบัวสวรรค์ธัญบุรี แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่
RMUTT SCIENCE Night 2009 THE STAR

RMUTT SCIENCE Night 2009 THE STAR

RMUTT CiTY @ รอบการแสดงความสามารถพิเศษ Science Night 2009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ http://www.facebook.c.


Tags: RMUTT SCIENCE Night 2009 THE STAR RMUTT รอบการแสดงความสามารถพิเศษ Science Night มทรธัญบุรี แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่
RMUTT MCT "ADOBE WELCOME 2550" MCT#18 Part 1/2

RMUTT MCT "ADOBE WELCOME 2550" MCT#18 Part 1/2

ภาพบรรยากาศ โครงการ ก่อนก้าวไปกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี MCT ADOBE 18 แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ https://ww...


Tags: RMUTT MCT "ADOBE WELCOME 2550" MCT#18 Part 1/2 ภาพบรรยากาศ โครงการ ADOBE แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่
RMUTT 'SO 2549 THank Staff ราชมงคลธัญบุรี

RMUTT 'SO 2549 THank Staff ราชมงคลธัญบุรี

ค่ายบัวสวรรค์ รุ่นที่ 1 (ปฐมนิเทศนักศึกษา มทร.ธัญบุรี) ปีการศึกษา 2549 แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ www.facebook.com/RMUTTCITY RMUTT CiTY เพราะทุกท...


Tags: RMUTT 'SO 2549 THank Staff ราชมงคลธัญบุรี ค่ายบัวสวรรค์ รุ่นที่ ปฐมนิเทศนักศึกษา มทรธัญบุรี ปีการศึกษา แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ RMUTT เพราะทุกท
RMUTT 'SO 2550 ราชมงคลธัญบุรี

RMUTT 'SO 2550 ราชมงคลธัญบุรี

"มือใหม่" องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550 ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ https://www.facebook.com/RMUT...


Tags: RMUTT 'SO 2550 ราชมงคลธัญบุรี องค์การนักศึกษา ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่
RMUTT VTR  FRESHY NIGHT 2007 Part 2/2

RMUTT VTR FRESHY NIGHT 2007 Part 2/2

FRESHY Theater บทบาท ความฝัน และวันแห่งการเริ่มต้น โดย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2550 แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้...


Tags: RMUTT VTR FRESHY NIGHT 2007 Part 2/2 FRESHY Theater บทบาท ความฝัน และวันแห่งการเริ่มต้น องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี
RMUTT VTR Science Night 2009

RMUTT VTR Science Night 2009

RMUTT CiTY @ VTR เปิดตัวงาน Science Night 2009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ www.facebook.com/RMUTTCITY ...


Tags: RMUTT VTR Science Night 2009 RMUTT เปิดตัวงาน Science Night มทรธัญบุรี แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่
RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM ตอนที่ 2 กีตาร์ฮีโร่

RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM ตอนที่ 2 กีตาร์ฮีโร่

ตอนที่ 2 "กีต้าร์ฮีโร่" ภาพยนตร์สั้นผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 PC 4801สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


Tags: RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM ตอนที่ 2 กีตาร์ฮีโร่ ตอนที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง
RMUTT FRESHY NIGHT 2007 ราชมงคลธัญบุรี

RMUTT FRESHY NIGHT 2007 ราชมงคลธัญบุรี

FRESHY Theater บทบาท ความฝัน และวันแห่งการเริ่มต้น โดย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2550 แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้...


Tags: RMUTT FRESHY NIGHT 2007 ราชมงคลธัญบุรี FRESHY Theater บทบาท ความฝัน และวันแห่งการเริ่มต้น องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี
RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM "TIME"

RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM "TIME"

ภาพยนตร์สั้นผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 PC 4801สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา ...


Tags: RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM "TIME" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา
RMUTT 2549 : RMUTT Welcome Student

RMUTT 2549 : RMUTT Welcome Student

ย้อนรอยวันวาน 2549 วิดีทัศน์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2549 โดย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบ่งปันร...


Tags: RMUTT 2549 : RMUTT Welcome Student ย้อนรอยวันวาน วิดีทัศน์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แบ่งปันร
RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM ตอนที่ 3 พื้นที่เล็กๆ

RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM ตอนที่ 3 พื้นที่เล็กๆ

ตอนที่ 3 "พื้นที่เล็กๆ" ภาพยนตร์สั้นผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 PC 4801สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


Tags: RMUTT MCT PC4801 SHORT FILM ตอนที่ 3 พื้นที่เล็กๆ ตอนที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง
สถานที่ถ่ายภาพสวยตอนเย็นในกรุงเทพ Bangkok มาชมกัน

สถานที่ถ่ายภาพสวยตอนเย็นในกรุงเทพ Bangkok มาชมกัน

13 สถานที่ถ่ายรูป ถ่ายภาพสวย ๆ ตอนเย็น ๆ ของกรุงเทพ Bangkok ผลงานของคุณ Travel Planet Earth จากกระทู้ http://pantip.com/topic/32892990 ลองเข้าไปดูรายละเอียดก...


Tags: สถานที่ถ่ายภาพสวยตอนเย็นในกรุงเทพ Bangkok มาชมกัน สถานที่ถ่ายรูป ถ่ายภาพสวย ตอนเย็น ของกรุงเทพ Bangkok ผลงานของคุณ Travel Planet Earth จากกระทู้
ทีมโปรโมทรถแต่ง ร้านแต่งรถ

ทีมโปรโมทรถแต่ง ร้านแต่งรถ

ดูคลิปโคโยตี้ รูปภาพรถ แบ่งปันรูปรถของคุณ โปรโมทร้าน โฆษณาร้านฟรี ชุมชนคนรักรถ พริตตี้ โคโยตี้ ดีเจหางาน http://club2car.com http://www.facebook.com/pages/Co...


Tags: ทีมโปรโมทรถแต่ง ร้านแต่งรถ ดูคลิปโคโยตี้ รูปภาพรถ แบ่งปันรูปรถของคุณ โปรโมทร้าน โฆษณาร้านฟรี ชุมชนคนรักรถ พริตตี้ โคโยตี้ ดีเจหางาน
กษัตริย์ในดวงใจ ชาวราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

กษัตริย์ในดวงใจ ชาวราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

ของขวัญจากก้อนดิน " หากจะหาของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม ช่วยกันทำ "ความดี" ให้พ่อได้สุขใจ ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา" ด้วยเกล้...


Tags: กษัตริย์ในดวงใจ ชาวราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ของขวัญจากก้อนดิน หากจะหาของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม ช่วยกันทำ ให้พ่อได้สุขใจ ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป ด้วยเกล้
RMUTT MCT "ADOBE WELCOME 2550" MCT#18 Part 2/2

RMUTT MCT "ADOBE WELCOME 2550" MCT#18 Part 2/2

ภาพบรรยากาศ โครงการ ก่อนก้าวไปกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี MCT ADOBE 18 แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ https://ww...


Tags: RMUTT MCT "ADOBE WELCOME 2550" MCT#18 Part 2/2 ภาพบรรยากาศ โครงการ ADOBE แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่
RMUTT VTR  FRESHY NIGHT 2007 Part 1/2

RMUTT VTR FRESHY NIGHT 2007 Part 1/2

แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ https://www.facebook.com/RMUTTCITY RMUTT CiTY เพราะทุกที่ คือ "ความทรงจำ" FRESHY Theater บทบาท ความฝัน ...


Tags: RMUTT VTR FRESHY NIGHT 2007 Part 1/2 แบ่งปันรูปถ่าย และเรื่องราวดีดี ได้ที่ RMUTT เพราะทุกที่ FRESHY Theater บทบาท ความฝัน

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต