แผนการสอน

Search Videos :
powered by
การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย...


Tags: การออกแบบและเขียนแผน.wmv
แผนการสอน

แผนการสอน

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาบัยราชภัฏอุบลราชธานี.


Tags: แผนการสอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
แผนการสอน กลุ่ม Sweety

แผนการสอน กลุ่ม Sweety

1. นางสาว ณัฐกาญจน์ ชำนาญเท 5570107108 2. นางสาว เบญจวรรณ์ ประทุมทอด 5570107117 3. นางสาว...


Tags: แผนการสอน กลุ่ม Sweety นางสาว ณัฐกาญจน์ ชำนาญเท นางสาว เบญจวรรณ์ ประทุมทอด นางสาว
อาเซียนกับแผนการสอนของจุฬาฯ.avi

อาเซียนกับแผนการสอนของจุฬาฯ.avi

แผนการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเข้าสู่อาเซียน โดยผู...


Tags: อาเซียนกับแผนการสอนของจุฬาฯ.avi โดยผู
แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

อบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการครูโดยกับเชื่อมโยงวิทยฐานะ จัดโดยสพป เชี...


Tags: แผนการจัดการเรียนรู้ จัดโดยสพป

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด