แผนการสอน

การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.


Tags: การออกแบบและเขียนแผน.wmv ดรพิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
แผนการสอน

แผนการสอน

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาบัยราชภัฏอุบลราชธานี.


Tags: แผนการสอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ

มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ

หัวเรื่อง : มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ภาพรวมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ โดย นางสารภี สายหอม รร.สำโรงทาบวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัต...


Tags: มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ หัวเรื่อง มูลนิธิสยามกัมมาจล นางสารภี สายหอม รรสำโรงทาบวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัต
[FOL3] สอนวิธีให้นักเตะ วิ่งหาช่องทำทาง พร้อมแผนการเล่นและ Tactic

[FOL3] สอนวิธีให้นักเตะ วิ่งหาช่องทำทาง พร้อมแผนการเล่นและ Tactic

ไมค์ดังหน่อยนะครับ ลดเสียงด้วยนะ สั่งซื้อจอย Xbox ได้ที่ http://www.joystickthai.com หรือ http://www.facebook.com/Joystickthai พูดคุยกับแอดมินได้ที่กลุ่ม FIF...


Tags: [FOL3] สอนวิธีให้นักเตะ วิ่งหาช่องทำทาง พร้อมแผนการเล่นและ Tactic ไมค์ดังหน่อยนะครับ ลดเสียงด้วยนะ สั่งซื้อจอย ได้ที่
อาเซียนกับแผนการสอนของจุฬาฯ.avi

อาเซียนกับแผนการสอนของจุฬาฯ.avi

แผนการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเข้าสู่อาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ Assistant Professor of Marketing.


Tags: อาเซียนกับแผนการสอนของจุฬาฯ.avi โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ Assistant Professor Marketing
การพัฒนาคุณภาพแผนการสอน

การพัฒนาคุณภาพแผนการสอน

รายการหน้าต่างสังคม ช่วงคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์ปรีชา ศรีสง่า คุยกับอาจารย์มนัส อารีพงษ์ เรื่องการพัฒนาคุณภาพแผนการสอน เทปนี้ออกอากาศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555...


Tags: การพัฒนาคุณภาพแผนการสอน รายการหน้าต่างสังคม ช่วงคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์ปรีชา ศรีสง่า คุยกับอาจารย์มนัส อารีพงษ์ เทปนี้ออกอากาศวันที่ พฤศจิกายน
ทดลองใช้แผนการสอน ณ ร.ร.สุวรรณฯ.mp4

ทดลองใช้แผนการสอน ณ ร.ร.สุวรรณฯ.mp4

ทดลองใช้แผนการสอน ณ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จ.เพชรบุรี รายวิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ มหาวิทยาลัยราช...


Tags: ทดลองใช้แผนการสอน ณ ร.ร.สุวรรณฯ.mp4 ทดลองใช้แผนการสอน รรสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จเพชรบุรี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราช
แผนการสอน วิชาภาษาอักฤษ การประถมศึกษาห้อง 3

แผนการสอน วิชาภาษาอักฤษ การประถมศึกษาห้อง 3

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Word Funny นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาจารย์นัดส่งแต่กลุ่มของพวกเราทำส่งไม่ทัน เ...


Tags: แผนการสอน วิชาภาษาอักฤษ การประถมศึกษาห้อง 3 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ เรื่อง Funny มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แผนการสอนส่ง

แผนการสอนส่ง

กลับหัวต้องหาวิธีโหลดแล้วแปลงไฟล์เป็นอันอื่นก่อน แล้วค่อยกลับหัว พี่ลองกลับหัวแล้วมันกลับไม่ได้.


Tags: แผนการสอนส่ง แล้วค่อยกลับหัว

This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต