แผนการสอน

แผนการสอน

แผนการสอน

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาบัยราชภัฏอุบลราชธานี.


Tags: แผนการสอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
22-09-2015 การสร้างแผนการสอน V.1

22-09-2015 การสร้างแผนการสอน V.1

การสร้างแผนการสอนสำหรับครูประจำวิชา.


Tags: 22-09-2015 การสร้างแผนการสอน V.1
แผนการสอน กลุ่ม Sweety

แผนการสอน กลุ่ม Sweety

1. นางสาว ณัฐกาญจน์ ชำนาญเท 5570107108 2. นางสาว เบญจวรรณ์ ประทุมทอด 5570107117 3. นางสาว...


Tags: แผนการสอน กลุ่ม Sweety นางสาว ณัฐกาญจน์ ชำนาญเท นางสาว เบญจวรรณ์ ประทุมทอด นางสาว

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด