แผนการสอน

การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย...


Tags: การออกแบบและเขียนแผน.wmv
แผนการสอน

แผนการสอน

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาบัยราชภัฏอุบลราชธานี.


Tags: แผนการสอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
22-09-2015 การสร้างแผนการสอน V.1

22-09-2015 การสร้างแผนการสอน V.1

การสร้างแผนการสอนสำหรับครูประจำวิชา.


Tags: 22-09-2015 การสร้างแผนการสอน V.1

This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด