แผนการสอนภาษาอังกฤษ

Video (click here to hide/see results)

ทดลองสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง body และ fruit.wmv - YouTube

ทดลองสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง body และ fruit.wmv - YouTube


แผนการสอนสุขศึกษา - YouTube

แผนการสอนสุขศึกษา - YouTube


ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube

ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube


Teaching Science practice in English - YouTube

Teaching Science practice in English - YouTube


ทดลองสอน Micro Teaching รูปแบบ TGT - YouTube

ทดลองสอน Micro Teaching รูปแบบ TGT - YouTube


การทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube

การทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube


แผนการสอนม 1 - YouTube

แผนการสอนม 1 - YouTube


สื่อการเรียนรู้เรื่อง season (ฤดูกาล) - YouTube

สื่อการเรียนรู้เรื่อง season (ฤดูกาล) - YouTube


This page loaded in 0 seconds.