แผนการสอนภาษาอังกฤษ

Video (click here to hide/see results)

ทดลองสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง body และ fruit.wmv - YouTube

ทดลองสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง body และ fruit.wmv - YouTube


แผนการสอนสุขศึกษา - YouTube

แผนการสอนสุขศึกษา - YouTube


ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube

ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube


แผนการสอนม 1 - YouTube

แผนการสอนม 1 - YouTube


Teaching Science practice in English - YouTube

Teaching Science practice in English - YouTube


สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ - YouTube

สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ - YouTube


แผ่นเรียนรู้พูดได้ ภาษาอังกฤษ - YouTube

แผ่นเรียนรู้พูดได้ ภาษาอังกฤษ - YouTube


เคล็ดลับการเรียนพูดภาษาอังกฤษ - YouTube

เคล็ดลับการเรียนพูดภาษาอังกฤษ - YouTube


This page loaded in 1 seconds.