แผนการสอนภาษาอังกฤษ

Video (click here to hide/see results)

ทดลองสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง body และ fruit.wmv - YouTube

ทดลองสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง body และ fruit.wmv - YouTube


Teaching Science practice in English - YouTube

Teaching Science practice in English - YouTube


แผนการสอนสุขศึกษา - YouTube

แผนการสอนสุขศึกษา - YouTube


ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube

ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - YouTube


ครูแพทสอนภาษาอังกฤษ 3 Verb to have - YouTube

ครูแพทสอนภาษาอังกฤษ 3 Verb to have - YouTube


สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ - YouTube

สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ - YouTube


การใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ของ วพ. - YouTube

การใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ของ วพ. - YouTube


ทดลองสอน Micro Teaching รูปแบบ TGT - YouTube

ทดลองสอน Micro Teaching รูปแบบ TGT - YouTube


This page loaded in 1 seconds.