แผนการสอนภาษาไทย

การสอนภาษาไทย

การสอนภาษาไทย

กิจกรรมการสอนภาษาไทยด้วย เพลง เกม วรรณกรรม และบทบาทสมมุติ.


Tags: การสอนภาษาไทย กิจกรรมการสอนภาษาไทยด้วย วรรณกรรม และบทบาทสมมุติ
กพ แผ่นที่ 6 ภาษาไทย 2

กพ แผ่นที่ 6 ภาษาไทย 2

1 - การเรียงประโยค 2 - การวิเคราะห์บทความสั้น 3 - การวิเคราะห์บทความยาว.


Tags: กพ แผ่นที่ 6 ภาษาไทย 2 การเรียงประโยค การวิเคราะห์บทความสั้น การวิเคราะห์บทความยาว
แผนการสอนเด็กพิเศษ สอนภาษาอังกฤษประถม ตัวอักสอนพิเศษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ เรียนภาษาอังกฤษระดับอนุ
แผนการสอน

แผนการสอน

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาบัยราชภัฏอุบลราชธานี.


Tags: แผนการสอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

This page loaded in 1 seconds.