แผ่นเปลือกโลกทั้งหมด

Search Videos :
powered by
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

เป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลก โดย ครูปอ.


Tags: การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ครูปอ
จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจาก 60ล้านปีที่แล้วมาถึงปัจจุบัน.


Tags: จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
จำลองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก [VDO Stop Motion]

จำลองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก [VDO Stop Motion]

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ของนักเรียนช...


Tags: จำลองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก [VDO Stop Motion] ของนักเรียนช

This page loaded in 0 seconds.