แผ่นเปลือกโลกทั้งหมด

Search Videos :
powered by
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

เป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลก โดย ครูปอ.


Tags: การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ครูปอ
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก นางสาวศิวรัตน์ ขอประเสริฐ รหัส 5781126040 นาย...


Tags: การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก นางสาวศิวรัตน์ ขอประเสริฐ
จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจาก 60ล้านปีที่แล้วมาถึงปัจจุบัน.


Tags: จำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
แผ่นเปลือกโลกใต้กาฐมาณฑุขยับ  3 เมตร

แผ่นเปลือกโลกใต้กาฐมาณฑุขยับ 3 เมตร

โรเจอร์ บิลแฮม นักธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยโคโลราโด้ของสหรัฐ ระบุว่า...


Tags: แผ่นเปลือกโลกใต้กาฐมาณฑุขยับ 3 เมตร โรเจอร์ บิลแฮม ระบุว่า
MV ให้ตายสิแผ่นเปลือกโลก

MV ให้ตายสิแผ่นเปลือกโลก

ผ่าน YouTube capture นส.จรีรัตน์ สารการ ม.4/8 เลขที่ 7 นส. ศิริวิมล คะเชนทร์กูล ม.4/8 เลขท...


Tags: MV ให้ตายสิแผ่นเปลือกโลก YouTube capture นสจรีรัตน์ สารการ เลขที่ ศิริวิมล คะเชนทร์กูล

This page loaded in 0 seconds.