ไฟฟ้าเบื้องต้น doc

Video (click here to hide/see results)

หัดเล่นคีย์บอร์ด เบื้องต้น และรู้จักเสียงบนแป้นคีย์บอร์ด - YouTube

หัดเล่นคีย์บอร์ด เบื้องต้น และรู้จักเสียงบนแป้นคีย์บอร์ด - YouTube


วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ - YouTube

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ - YouTube


สรุปเข้มฯ#7 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET - YouTube

สรุปเข้มฯ#7 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET - YouTube


วีดีโอสาธิตการต่อแมกเนติกคอนแทคเตอร์ Shihlin Mangnetic Contactor S-P11 - YouTube

วีดีโอสาธิตการต่อแมกเนติกคอนแทคเตอร์ Shihlin Mangnetic Contactor S-P11 - YouTube


magnet machine 4 / magnet motor - YouTube

magnet machine 4 / magnet motor - YouTube


สอนการใช้มิเตอร์ - YouTube

สอนการใช้มิเตอร์ - YouTube


วิธีบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - YouTube

วิธีบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - YouTube


การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่16 - YouTube

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่16 - YouTube


This page loaded in 0 seconds.