ใบสมัคร กพ

Google+ (click here to hide/see results)

Suree Rampai ฌาน นักเรียง
นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 ประกาศรับสมัครแล้ว (เฉพาะชาย)
ปีนี้รับสมัครออนไลน์เท่านั้น http://www.navedu.navy.mi.th/
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. พลเรือนชาย อายุ 17-20 ปี(เกิด 2538-2541) หรือทหารเกณฑ์ ทร. ที่ปลดประจำการแล้วหรือปลดภายใน 30 เม.ย. 58 อายุ 21-24 ปี(เกิด 2534-2537)
2. จบชั้นม.6 หรือเทียบเท่า(เช่นปวช. กศน.) หรือกำลังศึกษาชั้นดังกล่าว(จะจบม.6ปีนี้ ประมาณนั้น)
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
- สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
จำหน่ายใบสมัครวันที่ 22 ธ.ค. 57 - 22 ก.พ. 58 ที่ (กรณีซื้อด้วยตนเอง) ราคา 80 บาท
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ร้านสวัสดิการทหารเรือ(นันทอุทยาน) บางกอกใหญ่ กทม.
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ(พระราชวังเดิม) บางกอกใหญ่ กทม.
- ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
- สถานีวิทยุเสียงจาก ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส
หากไม่สะดวกซื้อทางไปรษณีย์ได้ (ราคา 110 บาท) 25 ธ.ค. 57 - 10 ก.พ. 58 โดยทำตามรายละเอียดนี้ http://www.unseenedu.com/how-to-order-by-mail.html
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น http://www.navedu.navy.mi.th/ โดยมีบริการที่
- สวนกรมหลวงชุมพร ชลบุรี 31 ม.ค. - 8 ก.พ. 09.00-15.00 ทุกวัน
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นครปฐม 14 - 22 ก.พ. 58 09.00-15.00 ทุกวัน
สอบภาควิชาการ 21 มี.ค. 58 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สอบคณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ)
Google+ - 2 weeks 1 day
คนลุ่มน้ำพระปรง กบินทร์บุรี นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 ประกาศรับสมัครแล้ว (เฉพาะชาย)
ปีนี้รับสมัครออนไลน์เท่านั้น http://www.navedu.navy.mi.th/
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. พลเรือนชาย อายุ 17-20 ปี(เกิด 2538-2541) หรือทหารเกณฑ์ ทร. ที่ปลดประจำการแล้วหรือปลดภายใน 30 เม.ย. 58 อายุ 21-24 ปี(เกิด 2534-2537)
2. จบชั้นม.6 หรือเทียบเท่า(เช่นปวช. กศน.) หรือกำลังศึกษาชั้นดังกล่าว(จะจบม.6ปีนี้ ประมาณนั้น)
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
- สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
จำหน่ายใบสมัครวันที่ 22 ธ.ค. 57 - 22 ก.พ. 58 ที่ (กรณีซื้อด้วยตนเอง) ราคา 80 บาท
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ร้านสวัสดิการทหารเรือ(นันทอุทยาน) บางกอกใหญ่ กทม.
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ(พระราชวังเดิม) บางกอกใหญ่ กทม.
- ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
- สถานีวิทยุเสียงจาก ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส
หากไม่สะดวกซื้อทางไปรษณีย์ได้ (ราคา 110 บาท) 25 ธ.ค. 57 - 10 ก.พ. 58 โดยทำตามรายละเอียดนี้ http://www.unseenedu.com/how-to-order-by-mail.html
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น http://www.navedu.navy.mi.th/ โดยมีบริการที่
- สวนกรมหลวงชุมพร ชลบุรี 31 ม.ค. - 8 ก.พ. 09.00-15.00 ทุกวัน
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นครปฐม 14 - 22 ก.พ. 58 09.00-15.00 ทุกวัน
สอบภาควิชาการ 21 มี.ค. 58 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สอบคณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ)
Google+ - 2 weeks 3 days
Sheet Jula ‪#‎เปิดรับสมัครสอบงานราชการกรมการเงินทหารบก‬
ตำเเหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานการเงินเเละบัญชี ่จำนวน 4 อัตรา
เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก 
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
27 ต.ค.-17 พ.ย. 57
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://goo.gl/RY5XN5
http://goo.gl/x6pQnR

ติดตามข่าวการสอบงานราชการที่ 
www.facebook.com/jobthai2
Google+ - 2 weeks 3 days
สอบราชการ งานราชการ ‪#‎เปิดรับสมัครสอบงานราชการกรมการเงินทหารบก‬
ตำเเหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานการเงินเเละบัญชี ่จำนวน 4 อัตรา
เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก 
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
27 ต.ค.-17 พ.ย. 57
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://goo.gl/RY5XN5
http://goo.gl/x6pQnR

ติดตามข่าวการสอบงานราชการที่ 
www.facebook.com/jobthai2
Google+ - 2 weeks 3 days
Natcha Sunakorn อรุณสวัสดิ์จ้า ตื่นมารับสมาชิก โอนเงินเเจ้งเลยนะคะได้กรอกใบสมัคร จ้าเดียวช่วย ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ 
ตามสโลเเกน เราจะสุขถาพดีเเละรวยไปด้วยกันทั้งทีม
อยากเเบ่งปันค่ะเพื่อนๆสนใจหารายได้พิเศษไม่กระทบงานประจำ#ศึกษาข้อมูล ‪#‎ทักเลยจ้า‬ ติดต่อได้ที่0984303394-0886530034
ยินดีให้คำปรึกษา24-ช.มจ้า ...นัชชา
Google+ - 5 weeks 1 day
พยุง ศิริเอก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประกาศเปิดรับสมัครการสรรหา เลขาธิการ กสม. วันนี้ - 26 พ.ย. 57

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหรือหลักฐานได้ที่สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้ - 26 พ.ย. 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราภายในระยะเวลารับสมัคร
Google+ - 6 weeks 1 day
Put TheSea บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานวันที่ 11 - 26 ก.ย. 2557 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ข่าวเปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2557 (2014) สมัครสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT ที่มาของภาพ : เว็บไซต์วิกิพีเดีย เปิดรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557  สามารถยื่นใบสมัครได้ 3 ช่องทาง  - ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ พ...
Google+ - 10 weeks 2 days
หลวงเตี่ย เขาจีนแล ข่าวดี!!!!????ข่างด่าน...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ใครมีลูก ม.6 สนใจทุนครับ󾮚

ทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จำนวน 4 ทุน
สาขาที่ต้องไปเรียน
- สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา จำนวน 1 ทุน
- สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา จำนวน 3 ทุน
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์


ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
สาขาที่ต้องไปเรียน
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน
ระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน(เรียนเป็นภาษาจีน)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแคนาดา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน
ระดับปริญญาตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น(เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแคนาดา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน
ระดับปริญญาตรี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(เรียนเป็นภาษาเยอรมัน)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแคนาดา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน
ระดับปริญญาตรี ณ ประเทศรัสเซีย(เรียนเป็นภาษารัสเซีย)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแคนาดา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

- จำนวน 1 ทุน
ระดับปริญญาตรี Political Science with minor in Middle East ณ ประเทศจอร์แดน(เรียนเป็นภาษาอาหรับ)
ระดับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแคนาดา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวงต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและภาษาไทย


ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ทุน
สาขาที่ต้องไปเรียน
- สาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน
- สาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน
- สาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน
- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา (และวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเขียน)


ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน
สาขาที่ต้องไปเรียน สาขาใดก็ได้(ระดับปริญญาตรี) ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธ์รัฐสวิส สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับไป
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา (และวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)


ข้อมูลการสมัคร

มูลค่าของทุน ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2557
2. กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายรวมทุกภาคที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษามัธยมปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่า 3.50
4. ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


การสมัครสอบ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557 ที่ http://scholar2.ocsc.go.th/ กรอกข้อความให้ถูกต้อง ระบบจะออกเลขประจําตัวสอบและให้ไปชำระเงินที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” โดยมีค่าธรรมเนียมสอบหน่วยละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมอีก 30 บาท

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน และในแต่ละประเภททุนผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภททุน ละ 1 หน่วยทุน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)
4. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

สอบข้อเขียน 18-21 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 9 มกราคม 2558
ประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 18 กุมภาพันธ์ 2558
Google+ - 10 weeks 6 days
Langu Hospital ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
.........................................................................................................................

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน  ๑  อัตรา

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
๑.๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

๑.๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
• ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
• อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร
• อัตราเงินค่าจ้าง ๑๐,๐๓๐ บาท และนอกจากนี้ยังมีเงิน พ.ต.ส. และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามระเบียบกำหนด

๒. การคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์ (รวมสอบมาตรฐานวิชาชีพ) ๘๐ คะแนน
- สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ ๒๐ คะแนน

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ และต่อ ๑๘๕ ในวันหยุดราชการ

๔. เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
• สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
• สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
• หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
• ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
• ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
• หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
• สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๕. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

๖. การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะประกาศในวันอังคารที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

๗. วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก
กำหนดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

๘. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง โดยนำเงินมัดจำ จำนวน ๑๐,๑๐๐ บาท มาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗(นายปวิตร  วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

ดูเอกสารได้ที่
http://www.languhospital.com/file/20140820.pdf
หรือ
http://1drv.ms/VI1xwv
หรือ
https://drive.google.com/file/d/0Bz7Vi4Y443_Nb1dWa0NkNXA4cFk/edit?usp=sharing
Google+ - 13 weeks 5 days
Th.ipLcuttoLatoT pornt ippo uth ong

สอบข้าราชการ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้แชร์ลิงก์
15 มกราคม
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635210644028315860

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ::...
job.ocsc.go.th
JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน...
71ถูกใจถูกใจ ·  · แชร์

สอบข้าราชการ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้แชร์ลิงก์
15 มกราคม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้ารับทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้ารับทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 14 ก.พ. 57 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3277&Itemid=347

ทุนอื่นๆ
www.ocsc.go.th
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) / Office of The Civil Service Commission (OCSC)
5แชร์ 1 ครั้งถูกใจถูกใจ ·  · แชร์

สอบข้าราชการ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้แชร์ลิงก์
15 มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
www.baacapplicant.com
เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4ถูกใจถูกใจ ·  · แชร์

สอบข้าราชการ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้แชร์ลิงก์
15 มกราคม
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4
และการเงินระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556 http://www.baacapplicant.com/

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
www.baacapplicant.com
เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3แชร์ 1 ครั้งถูกใจถูกใจ ·  · แชร์

สอบข้าราชการ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
31 ธันวาคม 2011
กองทัพบก เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2555
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๖๒ ตาแหน่ง จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและหญิง จานวน ๖๐ ตาแหน่ง ในกลุ่มตาแหน่งวิทยาศาสตร์, กลุ่มตาแหน่งวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มตาแหน่งศิลปศาสตร์, กลุ่มตาแหน่งศาสนศาสตร์ และกลุ่มตาแหน่งการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เพศชาย จานวน ๑ ตาแหน่ง ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์หรือสาขายานยนต์ และระดับปริญญาโท/เอก ทั้งชายและหญิง จานวน ๑ ตาแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจะเริ่มเปิดจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่ศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๔ ถึง ศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ม.ค. ๕๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดาริ แขวงถนนนครไชยสี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗, ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๐,๘๙๑๐๙
รายละเอียด
261ถูกใจถูกใจ ·  · แชร์

สอบข้าราชการ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
Google+ - 16 weeks 6 days

This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต