"กัลยาณมิตร"

มิตร-ภาพ "มิตรที่ได้จากภาพ" ในชีวิตของผมที่ผ่านมาได้มี"มิตร" ชนิดนี้มากมายหลายท่าน และทุกท่านถือเป็นกัลยาณมิตรทุกท่าน เป็นทั้งครู เป็นทั้งพี่ และทั้งเพื่อน ขอบคุณทุกท่านจริงๆ
. . มงคลธรรมวันครอบครัว . . การบำรุงบิดา-มารดา . การสงเคราะห์บุตร-ภรรยา . การสงเคราะห์ญาติ-มิตร . การทำงานการไม่ให้คั่งค้างอากูล . #วันนี้วันมหาสงกรานต์ #รัฐบาลไทยจัดเป็นวันครอบครัว #ขอกัลยาณมิตรของฉันสุขสรรร่มเย็น #ทุกคนทุกท่านขอรับ💜🙏:p

. . มงคลธรรมวันครอบครัว . . การบำรุงบิดา-มารดา . การสงเคราะห์บุตร-ภรรยา . การสงเคราะห์ญาติ-มิตร . การทำงานการไม่ให้คั่งค้างอากูล . #วันนี้วันมหาสงกรานต์ #รัฐบาลไทยจัดเป็นวันครอบครัว #ขอกัลยาณมิตรของฉันสุขสรรร่มเย็น #ทุกคนทุกท่านขอรับ💜🙏:p


Tags : . . มงคลธรรมวันครอบครัว . . การบำรุงบิดา-มารดา . การสงเคราะห์บุตร-ภรรยา . การสงเคราะห์ญาติ-มิตร . การทำงานการไม่ให้คั่งค้างอากูล . #วันนี้วันมหาสงกรานต์ #รัฐบาลไทยจัดเป็นวันครอบครัว #ขอกัลยาณมิตรของฉันสุขสรรร่มเย็น #ทุกคนทุกท่านขอรับ💜🙏:p มงคลธรรมวันครอบครัว การบำรุงบิดามารดา การสงเคราะห์บุตรภรรยา การสงเคราะห์ญาติมิตร
Wat

Wat


Tags : Wat
This page loaded in 1 seconds.