"บัตรเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเฮลิบคอร์ปเตอร์กรุงเทพฯมาลงร.ร.ภูเขียว ไปปราศรัยหาเสียงและแนะนําประชาชนวิธีกากบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต ณ เวทีสนามกีฬาร.ร.ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 24 มิ.ย. 54
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเฮลิบคอร์ปเตอร์กรุงเทพฯมาลงร.ร.ภูเขียว ไปปราศรัยหาเสียงและแนะนําประชาชนวิธีกากบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต ณ เวทีสนามกีฬาร.ร.ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 24 มิ.ย. 54
ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั

ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั


Tags : ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู โคตรเท่เลย เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป เลือกปชปก็เคยเพราะหมั
รับอุปกรณ์เลือกตั้ง ปีนี้มาแปลก ทำไมบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (เลือกนายกฯ สีม่วง) ไม่ต้องประทับตรายาง??? ทำไม??? เพื่ออะไร??? รู้ ว่ามีหนังสือสั่งการมา ...แต่ ทำไม ไม่เข้าใจ???
เริ่มนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน บัตรดี เบอร์ 15 กับไม่ประสงค์ลงคะแนน พอๆกันเลย ...หน่วยนี้ ผู้มาใช้สิทธิ 69.67% #RespectMyNoVote #ReformBeforeElection #ThailandElection
กรณีมีหนังสือไม่ต้องประทับยางบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า กกต ไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า ทำให้บัตรแบบแบ่งเขตผลิตไม่ทัน ทำให้ กกต ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ยังไม่ปิดกระดาษทับลวดเย็บเลย ...ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต

กรณีมีหนังสือไม่ต้องประทับยางบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า กกต ไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า ทำให้บัตรแบบแบ่งเขตผลิตไม่ทัน ทำให้ กกต ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ยังไม่ปิดกระดาษทับลวดเย็บเลย ...ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต


Tags : กรณีมีหนังสือไม่ต้องประทับยางบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า กกต ไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า ทำให้บัตรแบบแบ่งเขตผลิตไม่ทัน ทำให้ กกต ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ยังไม่ปิดกระดาษทับลวดเย็บเลย ...ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า ทำให้ ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต
ไปสู่ที่ชอบๆ สมัยหน้าขอให้ได้คนดี มีน้ำใจ เข้ามาบริหารตำบลขัวมุง พิธีฌาปนกิจบัตรเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เมื่อปี 2552 จะหมดวาระแล้วเลือกตั้งใหม่ วันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
เห้อ วันหยุดเซ็งพ่อไม่พาน้องเที่ยว #หวัดดีวันอาทิตย์ ที่ไม่ไปเลือกตั้ง เพราะบัตรติดอยู่ไปรษณีย์ หีบบัตรติดอยู่อำเภอ อีกอย่างไม่รู้จะเลือกใครด้วยแหล่ะ อิอิ
เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอ.หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ 30%-40% ได้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ 60%-70% ...ก็นี่เชียงใหม่มหานครนี่นะ!!! แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลียแต่อยากเหล้าบะเฮ้ย!!! #Respe

เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอ.หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ 30%-40% ได้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ 60%-70% ...ก็นี่เชียงใหม่มหานครนี่นะ!!! แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลียแต่อยากเหล้าบะเฮ้ย!!! #Respe


Tags : เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอ.หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ 30%-40% ได้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ 60%-70% ...ก็นี่เชียงใหม่มหานครนี่นะ!!! แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลียแต่อยากเหล้าบะเฮ้ย!!! #Respe เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ แต่ที่แน่ๆ
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด