"บัตรเลือกตั้ง

Search Photos :
powered by
สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

พับบัตรเลือกตั้ง


Tags : สภาวิศวกร สภาวิศวกร
1386568892-2494762093-o.jpg

1386568892-2494762093-o.jpg

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสภา


Tags : 1386568892-2494762093-o.jpg
สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

พับบัตรเลือกตั้ง


Tags : สภาวิศวกร สภาวิศวกร
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเฮลิบคอร์ปเตอร์กรุงเทพฯมาลงร.ร.ภูเขียว ไปปราศรัยหาเสียงและแนะนําประชาชนวิธีกากบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต ณ เวทีสนามกีฬาร.ร.ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 24 มิ.ย. 54
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเฮลิบคอร์ปเตอร์กรุงเทพฯมาลงร.ร.ภูเขียว ไปปราศรัยหาเสียงและแนะนําประชาชนวิธีกากบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต ณ เวทีสนามกีฬาร.ร.ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 24 มิ.ย. 54
รับอุปกรณ์เลือกตั้ง ปีนี้มาแปลก ทำไมบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (เลือกนายกฯ สีม่วง) ไม่ต้องประทับตรายาง??? ทำไม??? เพื่ออะไร??? รู้ ว่ามีหนังสือสั่งการมา ...แต่ ทำไม ไม่เข้าใจ???
กรณีมีหนังสือไม่ต้องประทับยางบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า กกต ไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า ทำให้บัตรแบบแบ่งเขตผลิตไม่ทัน ทำให้ กกต ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ยังไม่ปิดกระดาษทับลวดเย็บเลย ...ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต

กรณีมีหนังสือไม่ต้องประทับยางบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า กกต ไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า ทำให้บัตรแบบแบ่งเขตผลิตไม่ทัน ทำให้ กกต ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ยังไม่ปิดกระดาษทับลวดเย็บเลย ...ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต


Tags : กรณีมีหนังสือไม่ต้องประทับยางบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า กกต ไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า ทำให้บัตรแบบแบ่งเขตผลิตไม่ทัน ทำให้ กกต ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ยังไม่ปิดกระดาษทับลวดเย็บเลย ...ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต โดยส่วนตัว ผมคิดว่า ทำให้ ในพื้นที่ปั๊มตรายางไม่ได้ ขนาดสันขอบบัตร ส่วนเรื่องเจตนาทุจริต
ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั

ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั


Tags : ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู โคตรเท่เลย เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป เลือกปชปก็เคยเพราะหมั
เริ่มนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน บัตรดี เบอร์ 15 กับไม่ประสงค์ลงคะแนน พอๆกันเลย ...หน่วยนี้ ผู้มาใช้สิทธิ 69.67% #RespectMyNoVote #ReformBeforeElection #ThailandElection
ไปสู่ที่ชอบๆ สมัยหน้าขอให้ได้คนดี มีน้ำใจ เข้ามาบริหารตำบลขัวมุง พิธีฌาปนกิจบัตรเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เมื่อปี 2552 จะหมดวาระแล้วเลือกตั้งใหม่ วันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
เห้อ วันหยุดเซ็งพ่อไม่พาน้องเที่ยว #หวัดดีวันอาทิตย์ ที่ไม่ไปเลือกตั้ง เพราะบัตรติดอยู่ไปรษณีย์ หีบบัตรติดอยู่อำเภอ อีกอย่างไม่รู้จะเลือกใครด้วยแหล่ะ อิอิ
เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอ.หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ 30%-40% ได้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ 60%-70% ...ก็นี่เชียงใหม่มหานครนี่นะ!!! แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลียแต่อยากเหล้าบะเฮ้ย!!! #Respe

เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอ.หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ 30%-40% ได้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ 60%-70% ...ก็นี่เชียงใหม่มหานครนี่นะ!!! แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลียแต่อยากเหล้าบะเฮ้ย!!! #Respe


Tags : เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอ.หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ 30%-40% ได้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ 60%-70% ...ก็นี่เชียงใหม่มหานครนี่นะ!!! แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลียแต่อยากเหล้าบะเฮ้ย!!! #Respe เสร็จซะที พ้นจากหน้าที่ ผอหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่ประสงค์ลงคะแนน กับบัตรเสียเยอะมาก น่าจะ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คร่าวๆจากการประมาณ ของโซนนี้ น่าจะ แต่ที่แน่ๆ
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด