"ฮาร์เลย์

Search Photos :
powered by
ขอเชิญพบกับรถจักรยานยนต์ที่กำเนิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ขี่ได้จริง     ในงานแสดงเทคโนโลยีที่แคลิฟอร์เนียได้ทีการโชว์ตัวนวัตกรรมความก้าวหน้าอีกขั้นของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และวงการยานยนต์ เมื่อมีคนพิมพ์รถจักรยานยนต์ขึ้นมาจากต้นแบบรถฮาร์เลย์-เ

ขอเชิญพบกับรถจักรยานยนต์ที่กำเนิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ขี่ได้จริง ในงานแสดงเทคโนโลยีที่แคลิฟอร์เนียได้ทีการโชว์ตัวนวัตกรรมความก้าวหน้าอีกขั้นของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และวงการยานยนต์ เมื่อมีคนพิมพ์รถจักรยานยนต์ขึ้นมาจากต้นแบบรถฮาร์เลย์-เ


Tags : ขอเชิญพบกับรถจักรยานยนต์ที่กำเนิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ขี่ได้จริง ในงานแสดงเทคโนโลยีที่แคลิฟอร์เนียได้ทีการโชว์ตัวนวัตกรรมความก้าวหน้าอีกขั้นของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และวงการยานยนต์ เมื่อมีคนพิมพ์รถจักรยานยนต์ขึ้นมาจากต้นแบบรถฮาร์เลย์-เ ที่ขี่ได้จริง และวงการยานยนต์
[ฮาร์เลย์สามล้อ] เจ้าจักรยานสามล้อยี่ห้อฮาร์เลย์เท่ไม่น้อย ค่าตัวสามหมื่นเต็มไม่ขาดไม่เกิน สุดแต่ว่าใครจะเผลอใจ สอยไปให้ลูก
This page loaded in 1 seconds.