พันเอก

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลผลิตครู 5 กลุ่มสาระวิชา จากพันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
This page loaded in 1 seconds.