ЖЭК!

Search Photos :
powered by
ЖЭК

ЖЭК


Tags : ЖЭК


Tags :


Tags :


Tags :
ЖЭК

ЖЭК


Tags : ЖЭК
"Залууст тусал. Тэд ирээдүйд том болно. Чиний тэдний оюун ухаанд суулгасан үр өсөж том болох үед нь дэлбээлж дэлхийг өөрчлөх болно."  Жэк Ма (Алибаба компаниа нээлттэй болгож асар их хөрөнгө босгосон Хятадын хамгийн баян хүн)  #chine #great #people #ipo
This page loaded in 2 seconds.